Carpica, XXXVII, anul 2008

  • Anul publicației: 2008
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MITREA, Ioan Carpica - Predoslovie .9-11 română
MITREA, Ioan Bacău 600 - de la sat la oraș la confluența Bistriței cu Siretul .12-22 română
ARTIMON, Alexandru Precizări privind geneza și evoluția orașului Bacău în secolele CIV-XV 23-67 română
ARTIMON, Elena, IACOBESCU, Silvia Bacăul medieval oglindit în medalistică 68-80 română
CUCU, Cornelia Învățămîntul primar băcăuan pană la Legea Instrucțiunii Piblice (1864) 81-96 română
CUCU, Cornelia Dezvoltarea învățămîntului tehnic și profesional băcăuan pană în 1818 97-109 română
GARVĂN, Daniel Locuiri sezoniere precucuteniene. Cucuieți-Slatina Veche, județul Bacău 110-122 română
ISTINA, Lăcrămioara-Elena O figurină zoomorfă descoperită în situl cucutenian de la Fulgeris., com Pîmcești, jud. Bacău 123-129 română
DIACONU, Vasile Atefecte de piatră șlefuită din eneolitic și epoca bronzului descoperite în Depresiunea Neamț 130-145 română
ENEA SERGIU, Constantin Topoare de aramă cu brațele "în cruce" din România - sinboluri eneolitice ale puterii și ale statutului social 146-175 română
ALAIBA, Ruxandra, LEVIȚKI, Oleg Ceramica pictată din etapa Cucuteni B2, descoperită în necropola de la Trinca-La Șanț, raionul Edineț, Republica Moldova 176-193 română
POPESCU, Anca-Diana Piesele de tip Wietenberg de la Costișa (jud. Neamț) 194-201 română
VASILIU, Ioan Necropola din epoca bronzului de la Căbești 202-221 română
HÂNCEANU, George Ceramica prefeudală din așezarea de la Roșiori-Dulcești (jud. Neamț) 222-231 română
MĂRCULEȚ, Vasile Cu privire la începuturile Mitropoliei Moldovei. Noi considerații asupra datei întemeierii eparhiei moldovene 232-246 română
BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu, COROBAN BOLDUR, Irina-Elena Despre atestarea documentară a unui sat de răzeși: Poienile Oancei (comuna Stănița, județul Neamț) 247-255 română
UNGUREANU, Ioan Bejenari, emigranți și strămutați, sălățluiți pe moșii în localitățile din bazinul Siretului Mijloiu (sec. XVI-XX) 256-277 română
COȘA, Anton, FARCAȘ, Felicia Comunitatea catolică din Valea Mare 278-314 română
STROE, Laurențiu Implicațiile românești ale evoluției Problemei Orientale în deceniile 7-9 ale secolului al XVIII-lea 315-335 română
TOFAN, Constantin Climat, război și agricultură în primul deceniu al secolului al XIX-lea pe teritoriul Moldovei 336-343 română
MURARIU, Ioan Un poem dramatic din anul 1802 despre asasinarea în anul 1777 a lui Grigore al III-lea Ghica, Domnul Țării Moldovei 344-348 română
CHIRICĂ, Nicoleta Căimăcămia de trei din Țata Românească octombie 1858-ianuarie 1859 349-360 română
UNGUREANU, Elena Dascăli români despre necesitatea educației copiilor înainte de școală, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 361-370 română
ȘTIRBĂȚ, Gheorghe Gîndirea eminesciană - moment de referință al masrii dezbateri privind modernitatea 371-381 română
BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu, POPESCU, Delia-Nicoleta 135 de ani de la nașterea academicianului Ion Th. Simionescu 382-385 română
BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu Mărturii contemporane despre profesorul universitar ieșean Orest Tafrali 386-391 română
SCURTU, Ioan Răscoala din 1907 392-408 română
ȘTIRBĂȚ, Gheorghe Nicolae Iorga și Marea Unire (II) 409-422 română
CIUTĂ, Jean 90 de ani de la Marea Unire întergirea statal-națională - obiectiv de bază în lupta poporului român 423-425 română
PALADE, Dragoș Mișcarea de emancipare a grecilor și legăturile ei cu romanii (1789-q981) 426-445 română
MUNTEANU, Ofelia Raporturile dintre Franța Liberă și Statele Unite ale Americii 446-451 română
CRUCEANU, Viorel Drame politice în subcontinentul indian: Bangladesh 452-457 română
VASILIU, Mihai Politica externă americană după 11 septembrie 2001 (I) 458-477 română
HAIMOVICI, Sergiu Studiul unor resturi faunistice aparținînd culturii Cerneahov din săpăturile executate în situl de la Trușești 478-488 română
BILȚIU, Pamfil Crucile mortuare și trițele de la Berzunți 489-499 română
STOICA, Corneliu Un cercetător al orașelor medievale dipărute: Alexandru Artimon (1938-2008) 500-517 română
IACOBESCU, Silvia Necrolog - Alexandru Artimon 517-517 română
COȘA, Anton In Memoriam - Alexandru Artimon (1938-2008) 520-521 română
COȘA, Anton In honorem Profesorul Ștefan Sorin Gorovei la împlinirea vîrstei de 60 de ani 522-527 română
BĂBUȘANU-AMALANCI, Mihaela Catolicii din Moldova în izvoarele Sfîntului Scaun (secolele XVII-XVIII) - Coșa Anton 528-529 română
GHIURCĂ, Manuela Comunitățile catolice din județul Bacău - Coșa Anton 530-531 română
GHIURCĂ, Manuela Catolicii din Faraoani - Coșa Anton 532-535 română
MIHĂICĂ, Marina-Mihaela Membrii Academiei Române din județul Bacău - Mătghitan Liviu, Mitrea Ioan 536-538 română
BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu Basarabia, rana de la hortarul de Est 539-541 română
MIHĂICĂ, Marina-Mihaela Timpu sacru. Sărbătorilr de altădată - Lutic Marcel 542-545 română