Carpica, XXXVIII, anul 2009

  • Anul publicației: 2009
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
URSULESCU, Nicolae Prima relatare despre Cuciteni în literatura arheologică germană .9-17 română
ALAIBA, Ruxandra, LEVIȚKI, Oleg Statuete antropomorfe descoperite în stațiunea Trinca-La Șanț 18-27 română
ENEA SERGIU, Constantin Noi propuneri de analiză a necropolelor eneolitice. Studiu de cat: Necropola de la Cernica 28-42 română
DIACONU, Vasile Date preliminare despre o așezare a culturii Costișa din județul Neamț 43-56 română
PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Unele considerații privitoare la problema etnogenezei tracilor din spațiul carpato-dunăreano-pontic 57-59 română
OTA, Radu O încercare de reinterpretare a unui relief descoperit în castrul roman de la Cășeiu (jud. Cluj) 60-64 română
MĂRCULEȚ, Vasile Conflictul religios moldo-bizantin de la fîrșitul secolului al XIV-lea- dispută pentru recunoașterea mitropoliei sau pentru controlul investirii mitropolitului 65-73 română
DAVID, Cătălin-Valentin Studiul asupra evoluției proprietății funciare a preoților de mir în secolele XV-XVI 74-92 română
CHIRIAC, Laurențiu Biserica Schitul Pîrvești (județul Vaslui) 93-103 română
BUTNARIU, Viorel, ISTIBA, Marius-Alexandru, ISTINA, Lăcrămioara-Elena Tezaurul de la Boșoteni (sec. XVII-XVII). Note preliminare 104-118 română
UNGUREANU, Ioan Roată - un neam cunosacut în ținuturile Roman și Putna 119-138 română
STROE, Laurențiu Implicațiile românești ale evoluției Problemei Orientale în deceniile 7-9 ale secolului al XVIII-lea (II) 139-161 română
TOFAN, Constantin Evoluția tarifelor și veniturilor vamale pe teritoriul Moldovei în prima jumătate a secolului al XIX-lea 162-178 română
MURARIU, Mihai Un contract inedit referitor la studierea limbilor franceză și greacă (1833) 179-182 română
ȘTIRBĂȚ, Gheorghe Percepția publică românească asupra Rusiei și a politicii sale în vremea războiului neatîrnării. Unele considerații 183-203 română
ȘTIRBĂȚ, Gheorghe Nicolae Iorga și Partidul Naționalist Democrat 204-227 română
VASILIU, Mihai Unirea Basarabiei la România și integrarea ei la patrimoniul național (II) 228-238 română
BUTNARIU, Iulia Reclama în Roman în prima jumătate a secolului XX 239-245 română
BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu, BOLDUR, Irina-Elena "Trupuri" de moșii din comuna Stănița și vecinătățile acesteia (intre anii 1929-1942) 246-251 română
MIHĂILĂ, Oana, MIHĂILĂ, Radu Direcția Generală a Presei și Tipăriturilor - instituția cenzurii (1949-1975) 252-257 română
CIUTĂ, Jean Drama țăranului român gospodar în deceniul 1949-1959. Instituirea chiaburimii - 60 de ani de la eveniment 259-261 română
PALADE, Dragoș Mișcarea de emancipare națională a grecilor (1789-1821) Etape, evoluție, caracteristici (I) 262-287 română
GHENGHEA, Mircea-Cristian Boxers'uprising in China (1900) reflected by the Romanian Press of that time 288-296 engleză
TĂNASĂ, Cristina Simboluri băcăuane în compoziții heraldice de ansamblu 297-305 română
MURARIU, Ioan Testamentele din anii 1952 și 1955 ale ctitorilor ți filantropiolor băcăuani Pavel și Anica Cristea 306-324 română
CUCU, Cornelia Activitatea extrașcolară desfășurată de ccadrele didactice băcăuane la sfîrșitul secolului al IXI-lea ți începutul secolului al XX-lea 325-338 română
COȘA, Anton In memoriam. Eroi catolici din județul Bacău 339-346 română
ISTRATE REMUS, Silviu Învășămîntul băcăuan în pedioada interbelică 347-351 română
BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu, IMBRIȘCĂ, Alexandra-Irina Luptători anticomuniști băcăuani - Cazul studentului Mircea Gh. Răileanu 352-362 română
BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu, CHIȚAC, Ștefania-Otilia, HARABULĂ, Dumitru De la "Hudeștii Mari", la "Hudeștii Mici" și cei din contenporaneitate - cîteva repere etno-geografice 363-372 română
BĂLTUȚĂ, Steliana Piese din colecția etnografică a Muzeului Botoșani, cu valoare de simbol în ritualul tradițional de nuntă 373-384 română
MACARIE, Victor Adevărul despre enigmatica vestă de culoare asortată cu sacoul, din prima fotografie a lui Eminescu 385-392 română
BUTNARU, Alina Trei enigme din corespomdența sciitorului George Ivașcu 393-399 română
MITREA, Ioan Academicianul Alexabdru Zub la 75 de ani 400-412 română
COȘA, Anton Profesorul Ion H. Ciubotaru la împlinirea vîrstei de 70 ani 413-417 română
UNGUREANU, Ioan Alexandru Artimon, un cercetător și arheolog medievist de o rară vocație 418-419 română
IGNAT, Mircea Amintiri răzlețe cu Sandu Artimon la Suceava 420-422 română
CHIRIAC, Laurențiu Alexandru Artimon - O viață dedicată arheologiei 423-424 română
MITREA, Ioan Cucuteni. Ecouri în epocă ale monografiei lui Hubert Schmidt, Ursulescu Nicolae 425-427 română
BĂRBIERU, Marina-Mihaela The Danube script in the light of the Turdaș and Tărtăria discoveries - exhibition Cataloque 428-429 română
HÂNCEANU, George Necropola de tip Sîntana de Mureș -Cernjachov de la Mihălășeni (județul Botoșani) - Șovan L.O. 430-438 română
HÂNCEANU, George Tîrgușor - un sit milenar. Studii de istorie și arheologie - Diaconu Gheorghe 439-440 română
HÂNCEANU, George Așezarea getică fortificată de la Cotu-Copălău, jud. Botoșani - Șovan L.O., Ignat M. 441-444 română
GHIURCĂ, Manuela Monografia comunei Gioseni - Coșa Anton 445-447 română
GHIURCĂ, Manuela Muzeul Cetatea Neamț, Tîrgu Neamț, Romania - Dumitroaia Gh. 448-449 română