Carpica, I, 1968

  • Anul publicației: 1968
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Carpica


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
ANTONESCU, Iulian (autor) Zece ani de muzeografie băcăuană 5-9 română
CĂPITANU, Viorel (autor) Descoperiri paleolitice în bazinul Bistriței .10-16 română
DRĂGOTESCU, Marcel (autor) Așezarea paleolitică de la Bicaz 17-25 română
URSACHI, Minidora (autor) Depozitul de obiecte de bronz de la Ruginoasa 27-34 română
CĂPITANU, Viorel (autor), FLORESCU, Marilela (autor) Cîteva observații privitoare la sfârșitul epocii bronzului în lumina ultimelor cercetări arheologice efectuate de Muzeul de Istorie din Bacău 35-47 română
CĂPITANU, Viorel (autor), FLORESCU, Marilela (autor) Descoperiri recente de obiecte din aramă și bronz în Moldova 49-61 română
BUZDUGAN, Constantin (autor) Cimitir din epoca bronzului la Căbești (Bacău) 63-67 română
CĂPITANU, Viorel (autor) Un mormînt hallstattian, descoperit la Cimbala 69-72 română
BUZDUGAN, Constantin (autor) Mormântul hallstattian descoperit la Recea 73-76 română
BUZDUGAN, Constantin (autor) Necropola getică de la Slobozia 77-94 română
BUZDUGAN, Constantin (autor) O nouă așezare getică din bazinul Zeletinului 95-99 română
BUZDUGAN, Constantin (autor) Descoperiri arheologice în depresiunea Onești 101-110 română
URSACHI, Vasile (autor) Cercetări arheologice efectuate de Muzeul de istorie din Roman 111-188 română
ANTONESCU, Iulian (autor) Depozitul de obiecte de fier din comuna Negri-Bacău și implicațiile sale istorice 189-197 română
BUZDUGAN, Constantin (autor), CĂPITANU, Viorel (autor) Necropola daco-carpică de la Bărboasa-Bacău 199-208 română
MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Noi descoperiri de tezaure imperiale romane la Piatra Neamț 209-231 română
CĂPITANU, Viorel (autor), TEODOR, Dan (autor) Cercetările arheologice de la Mănoaia-Costișa și contribuția lor la cunoașterea culturii materiale locale din sec. V-VI din Moldova 233-247 română
MITREA, Ioan (autor) Descoperiri prefeudale din regiunea central-estică a Carpaților Orientali și din zona de contact cu Podișul Moldovei 249-259 română
MĂTASĂ, Constantin (autor) Importanța toponimiei în cunoașterea trecutului 261-264 română
ARTIMON, Alexandru (autor) Cîteva considerații asupra tezaurului monetar de la Cetatea Neamțului (sec. al XVII-lea) 266-279 română
ZUB, Alexandru (autor) Vasile Pârvan. Corespondență inedită din vremea studiilor 1904-190 281-328 română
ZUB, Alexandru (autor) Vasile Pârvan – preocupări bibliografice și documentaristice 329-336 română
ANTONESCU, Eugenia (autor) Tonitza și pictura de la Durău 337-346 română
ANTONESCU, Eugenia (autor) Specificul moldovenesc în opera lui Aurel Băeșu 347-358 română