Carpica, II, 1969

  • Anul publicației: 1969
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Carpica


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
CĂPITANU, Viorel (autor) Descoperiri paleolitice în județele Neamț și Vaslui .7-16 română
ROMAN, Petre (autor) Conceptul Foltești II și problema începuturilor epocii bronzului în Moldov 17-22 română
CĂPITANU, Viorel (autor), FLORESCU, Marilena (autor) Așezarea din epoca bronzului de la Podul Morii – Bărboasa, com. Oncești 23-34 română
URSACHI, Minidora (autor) Necropola din epoca bronzului de la Săbăoani 35-48 română
CĂPITANU, Viorel (autor), FLORESCU, Marilela (autor) Cercetările arheologice de la Dealul Morii 49-79 română
BUZDUGAN, Constantin (autor) Descoperirile arheologice de la Prăjești (județul Bacău) 81-86 română
POPUȘOI, Eugenia (autor) Un mormânt hallstattian descoperit la Trestiana – Bîrlad 87-92 română
CĂPITANU, Viorel (autor), URSACHI, Vasile (autor) O nouă cetățuie dacică pe Valea Siretului 93-130 română
BUZDUGAN, Constantin (autor), CĂPITANU, Viorel (autor) Un tezaur de monederepublicane romane descoperit la Cornii de Sus, județul Bacău 131-144 română
CHIȚESCU, Maria (autor), URSACHI, Vasile (autor) Două tezaure imperiale descoperite în Moldova 145-156 română
MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Noi descoperiri de tezaure imperiale romane la Piatra Neamț 157-178 română
CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul de denari romani de la Ardeoani 179-191 română
CHIȚESCU, Maria (autor), ȚARĂLUNGĂ, Paul (autor) Două tezaure romane descoperite în județul Bacău 193-198 română
URSACHI, Viorel (autor) Contribuții la problema ritului de înmormântare la carpo-daci 199-201 română
BOTEZATU, Dan (autor), NECRASOV, Olga (autor) Studiul scheletelor din mormintele de înhumație din necropola de la Gabăra 203-211 română
NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu (autor) Expertiza arheologică asupra mormântului carpic de la Barați (jud. Bacău) 213-214 română
MOSCALU, Emil (autor) Notă asupra mormântului carpic de la Barați-Mărgineni (jud. Bacău) 215-217 română
MITREA, Ioan (autor) Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Obîrșeni-Voinești 219-232 română
PALADE, Vasile (autor) Noi ateliere de lucrat piepteni din corn de cerb din secolul al IV-lea la Valea Seacă-Bîrlad 233-252 română
TEODOR, Dan (autor) Unele probleme privind evoluția culturii materiale din Moldova în secolele VI-X 253-307 română
BUZDUGAN, Constantin (autor), MITREA, Ioan (autor), TEODOR, Dan (autor) Descoperirile arheologice de la Oituz (județul Bacău) 309-324 română
HORDILĂ, Domnița (autor) Opt monede de la Iliaș 325-329 română
ANTONESCU, Iulian (autor) Curțile domnești de la Bacău 331-342 română
ARTIMON, Alexandru (autor) Un tezaur monetar din secolele XV-XVI, descoperit la Suceava 343-348 română
CĂPITANU, Viorel (autor) Un tezaur de monede turcești descoperit la Copăcești (jud. Vrancea) 349-362 română
BERBECARU, V. (autor) Unele aspecte privind istoricul moșiei obștei tîrgului Bîrlad 363-363 română