Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 113 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis Sumar - Sommaire - Inhalt - Contents 3-8 română, franceză, germană, engleză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis IACOB, Rafila (autor) Sargetia - Cuvînt înainte Studii şi articole 9-10 română
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis DRAȘOVEANU, Florin (autor) Așezarea neolitică de la Hunedoara "Dealu Sînpetru" Studii şi articole 11-17 română, germană
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis KALMAR, Zoia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Tipuri de locuințe în așezarea neolitică de la Parța Studii şi articole 18-34 română, germană
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis KALMAR, Zoia (autor), TATU, Hristache (autor) Contribuții la cunoașterea unui grup cultural din epoca bronzului din Banat, răspândit și în Sud-Vestul Transilvaniei (I) Studii şi articole 35-44 română, germană
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea culturii Wietenberg la sud-vestul Transilvaniei (I) Studii şi articole 45-63 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis VASILIEV, Valentin (autor) Probleme ale cronologiei Hallstattului pe teritoriul României (II) Studii şi articole 64-80 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis FLOREA, Gelu (autor) Considerații privind unele aspecte ale locuirii dacice în Munții Orăștiei Studii şi articole 81-92 română, engleză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis GLODARIU, Ioan (autor) Din nou despre "Decebalus per Scorilo" Studii şi articole 93-97 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis ȚEPOSU-MARINESCU, Lucia (autor) Considerații asupra artei geto-dacice Studii şi articole 98-105 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis DUMITRAȘCU, Sever (autor) Regele Pieporus și acțiunea costobocă din sec. II e.n. Un istoric al problemei Studii şi articole 106-110 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis MOGA, Vasile (autor) Amfiteatre și lupte de gladiatori în Dacia romană Studii şi articole 111-116 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis ARDEVAN, Radu (autor) Veterani și decurioni municipali în Dacia romană Studii şi articole 117-126 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis ARDEVAN, Radu (autor) Aediles quaestores la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Studii şi articole 127-132 română, germană
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis LIPOVAN, Ion (autor) Un praepositus aurariarum la Ampelum Studii şi articole 133-138 română, germană
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis COCIȘ, Sorin (autor), RUSU, Adriana (autor) Fibule romane din colecțiile Muzeului Județean Deva (II) Studii şi articole 139-147 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis POP, Constantin (autor) Cultul Dianei la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Studii şi articole 148-150 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis POPESCU, Ovidiu (autor) Politica voievozilor români de la sud de Carpați de apărare împotriva penetrașiei feudalității maghiare și a catolicismului Studii şi articole 151-159 română, engleză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis TĂNĂSESCU, Constantin (autor) Din trecutul municipiului Deva. De la prima atestare documentară până în secolul al XVI-lea Studii şi articole 160-169 română, germană
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis BOLDEA, Ligia (autor) Cîteva considerații privitoare la familia nobilă de Măcicaș (sec. XVI-XVII) Studii şi articole 171-177 română, germană
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis RUSU, Adrian (autor) Miscellanea hatzegiana (Informații și reinterpretări privitoare la istoria Țării Hațegului în evul mediu) (I) Studii şi articole 178-198 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis DRĂGAN, Ioan (autor) Gheorghe More de Ciula, banul Severinului și al Belgradului (? - 1507) Studii şi articole 199-205 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Aspecte privind cultivarea viței de vie în județul Hunedoara (sec. XVI-XIX) Studii şi articole 206-222 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis PETROV, Gheorghe (autor) Despre pribegia lui Matei Aga din Brîncoveni în Țara Hațegului (1630-1631) Studii şi articole 223-232 română, germană
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis URSUȚIU, Maria (autor) Contribuții privind breslele din Hunedoara și Hațeg în secolul al XVII-lea Studii şi articole 233-240 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis RUSU, Florentina (autor) Fenomene istorico-demografice în Țara Hațegului din evul mediu pînă la 1900 Studii şi articole 241-247 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis PALAMARIU, Olimpia (autor) Monedele de tip Sadagura existente în colecția Muzeului Județean Deva Studii şi articole 248-251 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis ZAHARIA, Dumitru (autor) Informații despre ținuturile hunedorene în manuscrisele Marsilli de la Biblioteca Universității din Bologna Studii şi articole 252-260 română, italiană
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis OPRIȘ, Ioan (autor) Cartea veche românească. Tezaur material și de date istorice Studii şi articole 261-284 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Însemnări manuscrise de pe vechi tipărituri românești, existente în patrimoniul hunedorean, despre legătorie și legători de carte Studii şi articole 285-291 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis COLTA, Elena (autor) Cîteva aspecte ale circulației Ivirienelor în județul Hunedoara Studii şi articole 292-297 română, engleză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis NEAMȚU, Gelu (autor) Destinul cărților despre Horea apărute cu ocazia centenarului răscoalei (1784-1884) Studii şi articole 298-305 română
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis NAGHI, Gheorghe (autor) Un manuscris inedit a lui Ștefan Moldovan privitor la Țara Hațegului la mijlocul secolului al XIX-lea (I) Studii şi articole 306-326 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis IONAȘ, Vasile (autor) Administrația românească a Comitatului Zarand între anii 1861 și 1876 (I) Studii şi articole 327-335 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis VÎNĂTORU, Viorel (autor) Dreptul de folosire a pădurilor în comitatul Hunedoara în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Studii şi articole 336-341 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Aron Densușianu (1837-1900) promotor al luptei pentru unitate națională a poporului român Studii şi articole 342-353 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis NEAMȚU, Gelu (autor) Documente privind mișcarea dacoromână la Deva în 1885 și 1905 Studii şi articole 354-365 română, germană
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis ANDRUȘ, Rodica (autor) Un hunedorean în Legiunea Română din Italia - Ștefan Oțel din Brad Studii şi articole 366-388 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis ANDRUȘ, Rodica (autor) Din activitatea bibliotecilor înfințate de Astra în județul Hunedoara Studii şi articole 389-396 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis GOȚIA, Anca (autor) Din corespondența folcloristului Ion Pop Reteganul cu Astra Studii şi articole 397-402 română, germană
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis IVĂNEȘ, Constantin (autor) Opțiuni privind dezvoltarea economică a României în primul deceniu interbelic, reflectate în revista Analele statistice și economice Studii şi articole 403-416 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis LAZĂR, Liviu (autor) Antirevizionismul presei hunedorene în deceniul patru al secolului nostru Studii şi articole 417-424 română, engleză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis NISTOR, Anghel (autor) Aspecte din viața social-politică hunedoreană în anul 1940 Studii şi articole 425-429 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis HERBAN, Adela (autor) Situația social-economică și politică a maselor muncitoare hunedorene între anii 1944-1947 Studii şi articole 430-446 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis UDREA, Traian (autor) Abolirea monarhiei și proclamarea Republicii - necesitate istorico-politică fundamentală Studii şi articole 447-458 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Silviu Dragomir despre Alexandru Lapedatu Studii şi articole 459-464 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis HOMORODEAN, Mircea (autor) Toponimele Piuele (Piva) Studii şi articole 465-468 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis NISTOR, Anghel (autor), VALEA, Mircea (autor) Nume de localități hunedorene referitoare la defrișarea pădurii Studii şi articole 469-474 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis ROTEA, Mihai (autor) Locuirea Coțofeni de la Deva - "Strada Lenin" Miscellanea 475-479 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis COCIȘ, Sorin (autor), PAKI, Adela (autor) Teracote de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Miscellanea 480-487 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis NEMEȘ, Emil (autor) O teracotă cu Venera descoperită la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Miscellanea 488-490 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis OPRIȘIU, Victor (autor) Un sprijinitor din Fiume al Astrei Miscellanea 491-492 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis FABIAN, Călin (autor), FABIAN, Mihaela (autor) Abordarea fenomenelor geologice din perspectiva teoriei sistemelor cu aplicații la teritoriul hunedorean ŞTIINŢELE NATURII 493-500 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis BAICOANA, Marin (autor), BURNAZ, Silvia (autor) Contribuții la cunoașterea zonei carstice Ponorici-Cioclovina (Munții Șureanu) ŞTIINŢELE NATURII 501-506 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis POP BADEA, Adriana (autor), TRUFAȘ, Valer (autor) Apele subterane din culoarul Streiului ŞTIINŢELE NATURII 507-533 română, engleză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis BALAZS, Marcela (autor) Moluște din puncte fosilifere hunedorene aflate în colecția Muzeului Județean Hunedoara - Deva ŞTIINŢELE NATURII 534-540 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis KESSLER, Eugen (autor) Materiale fosile de păsări de pe teritoriul județului Hunedoara ŞTIINŢELE NATURII 541-542 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis GRIGORESCU, Dan (autor) Cel mai vechi mamifer fosil din România ŞTIINŢELE NATURII 543-545 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis RADU, Stelian (autor) Rezultatele cercetărilor privind în cultură forestieră a arboretului de plută din Amur (Phellodendron amurense Rupr.) ŞTIINŢELE NATURII 546-550 română, engleză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis CERNELEA, Eugen (autor) Implicații ecologice ale activității pastorale în Parcul Național Retezat ŞTIINŢELE NATURII 551-556 română, engleză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis BURNAZ, Silvia (autor) Contribuții la cunoașterea faunei de lepidoptere a Platformei Luncanilor (Munții Șureanu) ŞTIINŢELE NATURII 557-562 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis GHIRA, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea herpetofaunei din Retezatul calcaros ŞTIINŢELE NATURII 563-566 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis STUGREN, Bogdan (autor) Zoogeografia comparată a herpetofaunei din Carpați și Pirinei ŞTIINŢELE NATURII 567-570 română, engleză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis WEBER, Peter (autor) Notă preliminară privind cîntecul speciei Emberiza citrinella în Transilvania ŞTIINŢELE NATURII 571-575 română, germană
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis ANDRUȘ, Rodica (autor) Sargetia - Bibliografia volumelor I-XIX (seria istorie) și indicele de autori 576-599 română
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis BURNAZ, Silvia (autor) Sargetia - Bibliografia volumelor I-XIII (serția științe naturii) 599-605 română
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Satul Mihăileni (Comuna Buceș) Studiu Monografic Satul Mihăileni (Comuna Buceş) - Studiu Monografic 607-610 română
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor), PALAMARIU, Olimpia (autor) Satul Mihăileni (Comuna Buceș) Studiu Monografic Satul Mihăileni (Comuna Buceş) - Studiu Monografic 610-637 română
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis ANDRUȘ, Rodica (autor) Satul Mihăileni (Comuna Buceș) Studiu Monografic Satul Mihăileni (Comuna Buceş) - Studiu Monografic 638-655 română
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis HERBAN, Adela (autor) Satul Mihăileni (Comuna Buceș) Studiu Monografic Satul Mihăileni (Comuna Buceş) - Studiu Monografic 655-677 română
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Satul Mihăileni (Comuna Buceș) Studiu Monografic Satul Mihăileni (Comuna Buceş) - Studiu Monografic 678-690 română
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis DAVID, Mihai (autor) Satul Mihăileni (Comuna Buceș) Studiu Monografic Satul Mihăileni (Comuna Buceş) - Studiu Monografic 690-719 română
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis BALAZS, Marcela (autor) Satul Mihăileni (Comuna Buceș) Studiu Monografic Satul Mihăileni (Comuna Buceş) - Studiu Monografic 721-727 română
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis BURNAZ, Silvia (autor) Satul Mihăileni (Comuna Buceș) Studiu Monografic Satul Mihăileni (Comuna Buceş) - Studiu Monografic 728-736 română
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis GHIRA, Ioan (autor) Satul Mihăileni (Comuna Buceș) Studiu Monografic Satul Mihăileni (Comuna Buceş) - Studiu Monografic 737-739 română
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis Abrevieri bibliografice 746 română, franceză
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie BITIRI, Maria (autor) Probleme noi în interpretarea gravetianului oriental de pe teritoriul României Arheologie 9-14 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie NEMETI, Ioan (autor) Descoperiri din Neoliticul tîrziu în Valea Crasnei Arheologie 15-61 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie IERCOȘAN, Neța (autor) Noi descoperiri din perioada de tranziție la epoca bronzului în Nord-Vestul României Arheologie 63-83 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie CIONCA, Aneta (autor), LAZIN, Gheorghe (autor) Noi descoperiri dacice din județul Satu Mare Arheologie 85-93 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie LAZIN, Gheorghe (autor), POPESCU, Ioan (autor) Monede antice mai recent descoperite în județul Satu Mare Arheologie 95-99 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie NEMETI, Janos (autor) Descoperiri arheologice din trecutul localității Moftinu Mic (jud. Satu Mare) Arheologie 101-137 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie IERCOȘAN, Neța (autor) Noi descoperiri arheologice în zona Carei Arheologie 139-158 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie LAZIN, Gheorghe (autor), RADOSAV, Doru (autor) Spada feudal-timpurie de la Vetiș (județul Satu Mare) Arheologie 159-162 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie BĂRNUȚIU, Elena (autor) Cartea veche românească din Oaș, județul Satu Mare Istorie 163-183 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie BELEAN, Ioan (autor), BELEAN, Zora (autor) Conscripția urbarială a localității Sanislău din 1774 Istorie 185-190 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie TOROK, Ioan (autor) Relațiile urbariale în orașul Carei și împrejurimi în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea Istorie 191-206 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie GORUN, Gheorghe (autor) Documente sătmărene din timpul răscoalei lui Horea Istorie 207-215 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie DULGĂU, Bujor (autor) Din răsunetul răscoalei lui Horea în părțile satmărene Istorie 217-223 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie NICA, Florian (autor) Părțile satmărene și preparandia românească din Oradea Istorie 225-237 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie DRAGOȘ, Victor (autor) Voievozi locali în ținuturile satmărene în secolul al XVIII-lea Istorie 239-245 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie NICOARĂ, Toader (autor) Variații climaterice și mentalități colective în sec. al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea (1700-1830) Istorie 247-264 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie CIUBOTĂ, Viorel (autor), RUSU, Ioan (autor) Două scrisori inedite ale lui Iosif Vulcan Istorie 265-268 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie CHINDRIȘ, Ioan (autor) Îmbogățirea bibliografiei românești vechi (Sugestii exemplificate) Istorie 269-289 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie ANTONESCU, Nae (autor) Literatura română în părțile sătmărene (1918-1940) Istorie 291-309 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie CUCUIET, Lucian (autor) Aspecte istorico-etnografice ale satului Prilog (sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea) oglindite în două documente ale vremii Etnografie 311-315 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie HAIDUC, Gheorghe (autor) Câteva date noi despre ceramica de Vama Etnografie 317-322 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie IURAȘCIUC, Ivan (autor) Măriuș - un centru necunoscut de mobilier popular din zona etnografică Codru Etnografie 323-326 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie VARNAV, Remus (autor) Pescuitul tradițional în Țara Oașului Etnografie 327-334 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie BALTĂ, Ioan (autor) Hrana de bază a populației din Oaș Etnografie 335-342 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie LATEȘ, Eugen (autor) Tehnica viticolă în zona Tășnad (județul Satu Mare) Etnografie 343-350 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie FOCȘA, Gheorghe (autor) Procurarea și prelucrarea materialelor pentru îmbrăcămintea și țesăturile tradiționale din Țara Oașului Etnografie 351-359 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie MARCU, Natalia (autor) Forme specifice de valorificare a creației populare din Țara Oașului în cadrul Muzeului Satului și de Artă Populară Etnografie 361-365 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie ANDRON, Ioniță (autor) La o sâmbră a oilor în Racșa din Țara Oașului, acum 50 de ani Etnografie 367-371 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie KARACSONYI, Carol (autor), NEGREAN, Gavril (autor) Contribuții la flora Munților Oaș-Gutâi (jud. Satu Mare) ŞTIINŢELE NATURII 373-377 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie KARACSONYI, Carol (autor) Flora Câmpiei Eriului (județul Satu Mare și Bihor) ŞTIINŢELE NATURII 379-426 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie SZABO, Andrei (autor) Studiul faunei de macrolepidoptere din împrejurimile localității Turulung (județul Satu Mare) ŞTIINŢELE NATURII 427-446 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie NEGREAN, Gavril (autor) Adăugiri la flora României ŞTIINŢELE NATURII 447-460 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie LĂPTOIU, Negoiță (autor) Aurel Popp - sculptor Muzeografie 461-467 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie NISTOR, Simona (autor) Costa Carei și opera sa plastică Muzeografie 469-475 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie IERCOȘAN, Neța (autor), KARACSONYI, Carol (autor), NEMETI, Janos (autor) Contribuții la istoricul muzeului careian Muzeografie 477-488 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie NEGOIȚĂ, Jana (autor) Policalificarea personalului muncitor din muzee - cerință a etapei actuale Muzeografie 489-493 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie LAZEA, Maria (autor), LAZEA, Vasile (autor) Expoziția etnografică Scărișoara Nouă Muzeografie 495-498 română