ProEuropeana

Biblioteca Digitală a Publicațiilor Culturale

Noutăți

0
0
0
0
Publicația Publicată de Contributori Realizatori Domenii Tip Nr. Volume
Caleidoscop Memorialistic - Epistolar Academia Bârlădeană Literatură periodic 2
C. D. Zeletin 80 - Omagiul Academiei Bârlădene, Preşedintele ei de onoare Academia Bârlădeană Biografie periodic 1
Personalităţi tutovene: Constantin Th. Moroşanu (1880-1968) Academia Bârlădeană NICOLA, Traian (autor) Biografie carte 1
Arhitectura tradiţională din Dobrogea Muzeul de Artă Populară Constanța Arhitectură , Artă , Etnografie , Etnologie , Patrimoniu cultural național periodic 5
Biserici din Teleorman Episcopia Alexandriei si Teleormanului Episcopia Alexandriei si Teleormanului Patrimoniu cultural național , Religie carte 1
Ecoul Hangului - Revistă culturală şi de istorie Biblioteca comunală Hangu Etnografie , Etnologie , Istorie periodic 39
Studii şi Comunicări - Muzeul Brukenthal Muzeul Brukenthal Arhitectură , Etnografie , Etnologie periodic 1
Colecţia microfilme Vatican - ghid arhivistic Arhivele Naționale ale României CHELARU, Rafael-Dorian (autor) , MARIN, Șerban (redactor) Carte Veche , Istorie carte 1
Albeşti: monografie arheologică Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța BĂRBULESCU, Maria (autor) , BUZOIANU, Livia (autor) Arheologie carte 1
Valori ale artei româneşti în Muzeul de Artă Constanţa Muzeul de Artă Constanța Muzeul de Artă Constanța PĂULEANU, Doina (autor) Artă carte 1
Opera lui Nicolae Tonitza în patrimoniul muzeelor de artă din Constanţa şi Topalu Muzeul de Artă Constanța Muzeul de Artă Constanța CRUCERU, Florica (autor) , PĂULEANU, Doina (autor) , URZICEANU, Simona (autor) Artă carte 1
Catalog al Muzeului Dinu şi Sevastia Vintilă din Topalu Muzeul de Artă „Dinu și Sevasta Vintilă” Topalu , Muzeul de Artă Constanța Muzeul de Artă Constanța CRUCERU, Florica (autor) Artă carte 1
Ghid de arhitectură pentru Prahova Subcarcpatică Centrul Județean de Cultură Prahova , Consiliul Județean Prahova , Ordinul Arhitecților din România Centrul Județean de Cultură Prahova PÎRVU, Claudia Georgeta (autor) , ZAHARIA, Cornelia Elena (autor) Arhitectură carte 1
Convorbiri la lumina gîndului : Despre fragilitatea vieţii, iubire, prietenie şi alte închipuiri Centrul Județean de Cultură Prahova Centrul Județean de Cultură Prahova STOICESCU, Bogdan Lucian (autor) , VASILE, Mihai (editor) Literatură carte 1
Localitatea Bătrâni: veche aşezare prahoveană (schiţă monografică) Centrul Județean de Cultură Prahova Centrul Județean de Cultură Prahova GÂRBEA, Constantin (autor) Geografie , Istorie , Turism carte 1
Folclor muzical din Muntenia Centrul Județean de Cultură Prahova Centrul Județean de Cultură Prahova ARVINTE, Constantin (autor) Etnografie carte 1
Să fim noi păstrătorii tradiţiilor Centrul Județean de Cultură Prahova Centrul Județean de Cultură Prahova Educație , Etnografie periodic 2
Călător în Ţara Equinoxului Centrul Județean de Cultură Prahova Centrul Județean de Cultură Prahova MENARD, Roland (autor) , VASILE, Mihai (traducător) Literatură carte 1
Chip ianifer Centrul Județean de Cultură Prahova Centrul Județean de Cultură Prahova STĂNESCU, Nichita (autor) , TOMOZEI, Gheorghe (autor) , VASILE, Mihai (editor) Literatură carte 1
Liceul "Sfinţii Petru şi Pavel" lăcaş al culturii ploieştene: conferinţe şi conferenţiari la Liceul "Sfinţii Petru şi Pavel": (1865-1947) Centrul Județean de Cultură Prahova Centrul Județean de Cultură Prahova DOBRESCU, Cătălin (autor) , DOBRESCU, CONSTANTIN (autor) Istorie carte 1
Foc căzut din stele Centrul Județean de Cultură Prahova Centrul Județean de Cultură Prahova ENE, Gheorghe (autor) , GRIGORESCU, Dragoș (prefață) , VASILE, Mihaela (editor) Literatură carte 1
Cafeaua cu sare, paradoxuri şi parafraze Centrul Județean de Cultură Prahova Centrul Județean de Cultură Prahova STRATAN, Ion (autor) , VASILE, Mihai (editor) Literatură carte 1
Venirea fiului Centrul Județean de Cultură Prahova Centrul Județean de Cultură Prahova DAVID, Daniel (autor) , GHIȚĂ MATEUCĂ, Mihai (prefață) , VASILE, Mihai (editor) Literatură carte 1
Mic dicţionar de termeni teatrali Centrul Județean de Cultură Prahova Centrul Județean de Cultură Prahova VASILE, Mihai (autor) Literatură , Teatru carte 1
Calendar cultural prahovean Centrul Județean de Cultură Prahova Centrul Județean de Cultură Prahova Evenimente culturale periodic 2
Ceramica complexului cultural Gumelniţa - Karanovo VI: fazele A1 şi A2 Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța VOINEA, Valentina Mihaela (autor) Arheologie carte 1
Tomis Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța PAPUC, Gheorghe (autor) Arheologie carte 1
Bijuterii antice din aur din colecţiile Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța CHERA, Constantin (autor) , COVACEF, Zaharia (autor) , LUNGU, Virgil (autor) Arheologie carte 1
Sondajul arheologic de la Satu Nou - „Vadu Vacilor” (com. Oltina, jud. Constanţa) Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța CONOVICI, Niculae (autor) , GANCIU, Anca (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) Arheologie carte 1
Epoca neolitică în Dobrogea Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța HAȘOTI, Puiu (autor) Arheologie carte 1
Repertoriul tezaurelor monetare din Dobrogea Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța CUSTUREA, Gabriel (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Arheologie , Istorie , Numismatică carte 1
Circulaţia monedei bizantine în Dobrogea (sec. VI-VIII p. Chr) / Circulation of Byzantine currency in Dobrudja (6th - 8th c. AD) Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța CUSTUREA, Gabriel (autor) Arheologie , Istorie , Numismatică carte 1
Tomis. Comentariu istoric şi arheologic / Tomis. Historical and archaeological commentary Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța BĂRBULESCU, Maria (autor) , BUZOIANU, Livia (autor) Arheologie , Istorie carte 1
Viaţa rurală în Dobrogea romană (sec. I - III p. Chr) Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța BĂRBULESCU, Maria (autor) Arheologie carte 1
Yu Taishan : China and the Mediterranean World in Ancient Times Institutul de Arheologie Iași - Academia Română; Muzeul Brăilei SPINEI, Victor (editor) , YU, Taishan (autor) Istorie carte 1
Dodeşti-Vaslui : o aşezare din epoca migraţiilor TEODOR, Dan (autor) Arheologie carte 1
Meşteşugurile la nordul Dunării de Jos în secolele IV-XI d. Hr Institutul de Arheologie Iași - Academia Română; TEODOR, Dan (autor) Arheologie carte 1
Orbis Byzantinus. Byzanz und seine Nachbarn Institutul de Arheologie Iași - Academia Română; Muzeul Brăilei SCHREINER, Peter (autor) , SIMION, Alexandru (editor) , SPINEI, Cristina (editor) Istorie carte 1
Des textes et des contextes dans la littérature byzantine Institutul de Arheologie Iași - Academia Română; Muzeul Brăilei CURCĂ, Roxana-Gabriela (editor) , ODORICO, Paolo (autor) Istorie , Literatură carte 1
Necropola tumulară hallstattiană târzie Trinca - „Drumul Feteştilor” Institutul de Arheologie Iași - Academia Română; LEVIȚKI, Oleg (autor) Arheologie carte 1
Le paléolithique et le néolithique de la Roumanie en contexte européen Institutul de Arheologie Iași - Academia Română; Facultatea de Istorie - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași CHIRICA, Vasile (editor) , MONAH, Dan (editor) Arheologie carte 1
Iaşii în secolele XV-XVIII : elemente de topografie istorică Institutul de Arheologie Iași - Academia Română; Muzeul Bucovinei Suceava HRIBAN, Cătălin (autor) Istorie carte 1
Russia and the Mongols: slavs and the steppe in medieval and early modern Russia Institutul de Arheologie Iași - Academia Română BILAVSCHI, George (editor) , HALPERIN, Charles (autor) , SPINEI, Victor (editor) Istorie carte 1
Fifty Years of Tărtăria Excavations Institute of Archaeomithology Sebastopol MARLER, Joan (editor) Arheologie carte 1
Sud-Estul şi Contextul European Institutul de Studii Sud-Est Europene Istorie periodic 13
Secerile de metal din epoca bronzului târziu din Europa de Est Institutul de Arheologie Iași - Academia Română BOCKAREV, Vadim (autor) , DERGACEV, Valentin (autor) Arheologie carte 1
L'aurignacien et le gravettien de Mitoc-Malu Galben Institutul de Arheologie Iași - Academia Română CHIRICA, Vasile (autor) , CORDOȘ, Cristina (autor) carte 1
Gisements du Paleolithique Superior recent entre le Dniestr et la Tissa Institutul de Arheologie Iași - Academia Română BORZIAC, Ilie (autor) , CHIRICA, Vasile (autor) Arheologie carte 1
Gisements du Paleolitique Superieur Ancien entre le Dniester et la Tissa Institutul de Arheologie Iași - Academia Română BORZIAC, Ilie (autor) , CHETRARU, Nicolae (redactor) , CHIRICA, Vasile (autor) Arheologie carte 1
Viaţă şi moarte în paleoliticul superior, epipaleoliticul şi mezoliticul Europei: spiritualitatea înmormântărilor Institutul de Arheologie Iași - Academia Română BODI, George (autor) , CHIRICA, Valentin Codrin (autor) , CHIRICA, Vasile (autor) Arheologie carte 1
La vallee du Prut Moyen - Entre Miorcani et Ripiceni. Stratigraphie geologique et habitats paleolithiques Institutul de Arheologie Iași - Academia Română BODI, George (autor) , CHIRICA, Valentin Codrin (autor) , CHIRICĂ, Vasile (autor) Arheologie carte 1
Archaeology and identity in Central and East Central Europe in the earlier Middle Ages Institutul de Arheologie Iași - Academia Română BRATHER, Sebastian (autor) , RUBEL, Alexander (editor) , SPINEI, Victor (editor) Arheologie , Istorie carte 1
Omagiu Mircea Petrescu-Dâmboviţa / Orbis Praehistoriae Mircea Petrescu Dâmboviţa Facultatea de Istorie - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași; Institutul de Arheologie Iași - Academia Română COTIUGĂ, Vasile (editor) , SPINEI, Victor (editor) , URSULESCU, Nicolae (editor) Arheologie carte 1
Itinera in praehistoria. Studia in honorem magistri Nicolae Ursulescu quinto et sexagesimo anno Centrul Interdisciplinar de Studii Arheoistorice; Facultatea de Istorie - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași BODI, George (editor) , COTIUGĂ, Vasile (editor) , TENCARIU, Felix-Adrian (editor) Arheologie carte 1
Locuinţele eneolitice de pe teritoriul României Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași; Institutul de Arheologie Iași - Academia Română COTIUGĂ, Vasile (autor) Arheologie carte 1
Constantin TH. Moroşanu Academia Bârlădeană NICOLA, Traian (autor) Biografie carte 1
Pelerinaj printre orologii Academia Bârlădeană NEDELEA, DUMITRU (autor) Muzee și colecții , Muzeologie carte 1
Familia Costache - Istorie şi genealogie Academia Bârlădeană MONU, Elena (autor) Biografie , Istorie carte 1
Mihail Dumitru N. Israil - În iadul meu zbuciumat Academia Bârlădeană ISRAIL, Anca Mihaela (editor) , PALADE, Alexandru Constantin (editor) , PALADE, Radu Șerban (editor) Biografie carte 1
Studii de literatură universală Academia Bârlădeană IRAVA, George (autor) Literatură carte 1
Şapte drepturi Academia Bârlădeană IRAVA, George (autor) Literatură carte 1
Drumul Robilor Academia Bârlădeană IRAVA, George (autor) Literatură carte 1
Ce rămâne din tot dorul Academia Bârlădeană IRAVA, George (autor) Literatură carte 1
Templul Păgânilor Academia Bârlădeană HOTNOGA, Cristian Bogdan (autor) Literatură carte 1
Graiul nostru Academia Bârlădeană Literatură periodic 1
Prima carte pentru Zorleni Academia Bârlădeană DIACONU, Sidonia Elena (autor) , GHERGHE, Gheorghe (autor) Istorie carte 1
Lăţeşti. Sărăţeni. Schineni Academia Bârlădeană GHERGHE, Gheorghe (autor) Istorie carte 1
Despre fascinaţia clepsidrei Academia Bârlădeană GALAN, Roxana (autor) Filosofie carte 1
D'ale dăscălimii Academia Bârlădeană GALAN, Roxana (autor) Educație carte 1
Copilăria Thaliei Academia Bârlădeană GALAN, Roxana (autor) Educație , Teatru carte 1
Convorbiri încercuite Academia Bârlădeană GALAN, Roxana (autor) Istorie carte 1
M. Eminescu Academia Bârlădeană GALA, Galaction (autor) Istorie , Literatură carte 1
Glasul Nostru Academia Bârlădeană TEODORU, Cătălin Andrei (îngrijitor ediție) Istorie carte 1
Din anii de durere Academia Bârlădeană EMANDI, Elena Th. (autor) Biografie , Istorie carte 1
Documente răzăşeşti - Revistă regională de acte vechi, mărturii tradiţionale şi relicve istorice (Ediţie Anastatică 1932-1934) Academia Bârlădeană Documente , Istorie periodic 1
Périple Français (Periplu Francez) Academia Bârlădeană COLOȘENCO, Serghei (autor) Literatură carte 1
Enigme Academia Bârlădeană COLOȘENCO, Serghei (autor) Literatură carte 1
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice Institutul Național al Patrimoniului Monumente istorice , Patrimoniu cultural național periodic 61
C. D. Zeletin - Omagiu Călugărului Alb Academia Bârlădeană BOGDĂNESCU, Simion (îngrijitor ediție) , MONU, Elena (îngrijitor ediție) , POPOIU, Elena (îngrijitor ediție) Biografie carte 1
Miresme din stepă Academia Bârlădeană BUZDUGAN, Ion (autor) Literatură carte 1
Florile Răului (Ediţia a III-a) Academia Bârlădeană BAUDELAIRE, Charles (autor) , POPOIU, Elena (îngrijitor ediție) , ZELETIN, C. D. (traducător) Literatură carte 1
Şi vremea nu mă vremuieşte... Academia Bârlădeană PETRUȘ, Andrei (autor) Literatură carte 1
Nichita la echinocţiu Centrul Județean de Cultură Prahova; Centrul Dramatic Mythos Artă , Literatură , Muzică , Teatru periodic 5
Vis Academia Bârlădeană ALEXA, Maria Mihaela (autor) Literatură carte 1
Sighişoara oraş - muzeu Editura Meridiane DRAGUȚ, Vasile (autor) Istorie , Monumente istorice , Patrimoniu cultural național carte 1
Târgul anilor romantici - Un secol de istorie ilustrată a oraşului Târgu Ocna Editura Magic Print STOICA, Corneliu (autor) Istorie carte 1
Salina Târgu Ocna - Bazină turistică de agrement Editura Magic Print STOICA, Corneliu (autor) Turism carte 1
Valea Trotuşului de odinioară în cărţi poştale ilustrate (1899-1939) Editura Magic Print STOICA, Corneliu (autor) Istorie literatură gri 2
Populaţia din Moldova Centrală în secolele XI-XIII Institutul de Arheologie din Iași - Academia Română TENTIUC, Ion (autor) Arheologie , Istorie carte 1
Scripta praehistorica: miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea Petrescu-Dîmboviţa oblata Institutului de Arheologie din Iași - Academia Română LAZAROVICI, Cornelia Magda (editor) , MONAH, Dan (editor) , SPINEI, Victor (editor) Arheologie , Istorie carte 1
Poleis în Marea Neagră - Relaţii interpotnice şi producţii locale Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”; Institutul de Arheologie din Iași - Academia Română BÂRZESCU, Iulian (editor) , BÂRZESCU-PANAIT, Florina (editor) , COJOCARU, Victor (îngrijitor ediție) , MATEI-POPESCU, Florian (editor) , ROBU, Adrian (editor) Arheologie , Istorie carte 1
Quaestiones Praehistoricae - Studia in Honorem Professoris Vasile Chirica Institutul de Arheologie din Iași - Academia Română; Muzeul Brăilei „Carol I” BERZOVAN, Alexandru (editor) , LAZAROVICI, Cornelia Magda (editor) Arheologie carte 1
Le Paléolithique Supérieur de Roumanie en contexte du Paléolithique Supérieur Europeen - Actes du Colloque International de Iaşi, 2019 Institutul de Arheologie din Iași - Academia Română CHIRICA, Vasile (editor) , CORDOȘ, Cristina (editor) Arheologie , Istorie carte 1
Artă şi religii preistorice. Creaţii artistice religioase în Paleoliticul Europei Institutul de Arheologie din Iași - Academia Română CHIRICA, Valentin Codrin (autor) , CHIRICA, Vasile (autor) , MINEA, Bogdan (autor) Antropologie , Arheologie carte 1
Habitats aurignaciens et gravettiens de Mitoc - Roumanie Institutului de Arheologie din Iași - Academia Română CHIRICA, Valentin Codrin (editor) , CHIRICA, Vasile (editor) Arheologie carte 1
Vatra Veche Asociația „Nicolae Băciuț” pentru Descoperirea, Susținerea și Promovarea Valorilor Cultural-Artistice și Profesionale Literatură periodic 151
Izvoare privind istoria României Institutul de Studii Sud-Est Europene; Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București; Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” București; Academia Republicii Socialiste România ELIAN, Alexander (editor) , HÎNCU, Radu (editor) , ILIESCU, Vladimir (editor) , ILIESCU, Vladimir (editor) , LĂZĂRESCU, Radu (editor) , MIHĂESCU, Haralambie (editor) , MIHĂESCU, Haralambie (redactor responsabil) , POPESCU, Virgil (editor) , POPESCU, Virgil (editor) , ȘTEFAN, Gheorghe (redactor responsabil) , ȘTEFAN, Gheorghe (redactor responsabil) , TANAȘOCA, Nicolae Șerban (editor) , TANAȘOCA, Nicolae Șerban (editor) , TEOTEOI, Tudor (editor) Documente , Istorie carte 4
Bizanţul şi instituţiile româneşti până la mijlocul secolului al XVIII-lea Institutul de Studii Sud-Est Europene; Academia Republicii Socialiste România GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Istorie carte 1
Documente turceşti privind istoria României Institutul de Studii Sud-Est Europene; Academia Republicii Socialiste România MEHMED, A. Mustafa (editor) , MEHMET, Mustafa (editor) , MEHMET, Mustafa (editor) Documente , Istorie carte 3
Cronici turceşti privind Ţările Române Institutul de Istorie „N. Iorga”; Institutul de Studii Sud-Est Europene; Academia Republicii Socialiste România GUBOGLU, Mihail (editor) , GUBOGLU, Mihail (editor) , MEHMET, Mustafa (editor) , MEHMET, Mustafa (editor) Documente , Istorie carte 3
Pentru o istorie a vechii culturi româneşti Institutul de Studii Sud-Est Europene; Academia Română BERZA, Mihail (autor) , PIPPIDI, Andrei (editor) Istorie carte 1
Zile de foc la porţile oraşului Târgu Ocna: centenarul luptelor de la Coşna şi Cireşoaia (1917-2017) STOICA, Corneliu (autor) Istorie carte 1
Un istoric al Văii Trotuşului: profesorul Corneliu Stoica la 70 de ani STOICA, Corneliu (autor) Biografie , Istorie carte 1
The Jewish community in Tirgu Ocna : brief illustrated history STOICA, Corneliu (autor) Istorie carte 1
Primăria oraşului Târgu Ocna: studiu istoric STOICA, Corneliu (autor) Istorie , Monumente istorice , Patrimoniu cultural național carte 1
Obştea evreilor din Târgu Ocna: scurtă istorie ilustrată STOICA, Corneliu (autor) Istorie carte 1
Mănăstirea Măgura Ocnei STOICA, Corneliu (autor) Istorie , Monumente istorice , Patrimoniu cultural național carte 1
Costache Negri (1812-1876) STOICA, Corneliu (autor) Istorie carte 1
Colegiul Naţional „Costache Negri” din Târgu Ocna, de la tradiţie la modernitate (1918-2018) STOICA, Corneliu (autor) Istorie , Monumente istorice , Patrimoniu cultural național carte 1
Biserica „Buna Vestire” („Răducanu”), fostă mănăstirea „Răducanu”: (1694; 1763) STOICA, Corneliu (autor) Istorie , Monumente istorice , Patrimoniu cultural național carte 1
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” fostă Mănăstirea „Precista”: (în. 1662; 1860) STOICA, Corneliu (autor) Istorie , Monumente istorice , Patrimoniu cultural național carte 1
Biserica de lemn „Sfânta Cuvioasa Parascheva” (”Domnească”): (sec. XVI; 1725) STOICA, Corneliu (autor) Istorie , Monumente istorice , Patrimoniu cultural național carte 1
Monumentele eroilor tulceni Editura Harvia POSTELNICU, Valentina (autor) Istorie , Monumente istorice , Patrimoniu cultural național carte 1
Monumentele eroilor din judeţul Tulcea POPESCU, Ionaș (autor) Istorie , Monumente istorice , Patrimoniu cultural național carte 1
Cetăţile dacice din Munţii Şureanu Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva PESCARU, Eugen (autor) , RUSU-PESCARU, Adriana (autor) Arheologie , Istorie carte 1
Hunedorenii şi Marea Unire din 1918 Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva LAZĂR, Ioachim (autor) , MORAR, Nicolae Marcel (autor) Istorie carte 1
Crişan - un sat istoric din Zarand Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva LAZĂR, Ioachim (autor) Istorie carte 1
Beniamin Densuşianu (1829-1915). Din viaţa şi activitatea sa Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva LAZĂR, Ioachim (autor) Istorie carte 1
Sate la marginea lumii - Arhitectură tradiţională din Judeţul Hunedoara Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva IANCU, Daniel (autor) Arhitectură , Etnografie , Etnologie , Istorie carte 1
Interferenţe, convergenţe şi divergenţe culturale româno-maghiare în Epoca Luminilor Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva FIRCZAK, Gheorghe (autor) Istorie carte 1
De la primele scrieri la multimedia - O scurtă istorie a comunicării şi mai mult Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva CHRZANOVSCHI, Laurent (editor) Filologie , Istorie carte 1
Cuvinte aproape uitate Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva DAVID, Mihai (autor) , MARE, Octavian (autor) Filologie , Istorie carte 1
Macrolepidoptere din Munţii Şureanului Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva BURNAZ, Silvia (autor) Științele Naturii carte 1
Zărandul Complexul Muzeal Arad Complexul Muzeal Arad Etnografie , Etnologie , Muzeologie , Patrimoniu cultural național , Religie periodic 3
Cuvinte mărturisitoare - Însemnări de pe cărţi româneşti vechi din judeţul Hunedoara Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva BASARAB, Maria (autor) Carte Veche , Istorie carte 1
Carte românească veche în Muzeul din Deva Editura Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Carte Veche , Istorie carte 1
Monografie istorico-etnografică a localităţii Sarmizegetusa Editura "Gligor Hașa" ALBULESCU, Mircea (autor) , BĂEȘTEAN, Gică (autor) Etnografie , Etnologie , Istorie carte 1
Academia Bârlădeană Societatea literar - culturală “Academia Bârlădeană” Artă , Istorie , Literatură periodic 79
Nicolae Şerban Tanaşoca - Credincioşi nouă înşine Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor) Istorie carte 1
Bizanţul şi românii - eseuri, studii şi articole Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor) Istorie carte 1
Balcanologi şi bizantinişti români Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor) Istorie carte 1
Unitate romanică şi diversitate balcanică - Contribuţii la istoria romanităţii balcanice Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române TANAȘOCA, Anca (autor) , TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor) Istorie carte 1
Sud-Estul European în vremea Revoluţiei Franceze - Stări de spirit, reacţii, confluenţe Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române DUȚU, Alexandru (coordonator) Istorie carte 1
Românii de peste hotare - Memoriu elaborat în anul 1945 de Consilierul de Legaţie Emil Oprişanu Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române OPRIȘANU, Emil (autor) , TANAȘOCA, Nicolae-Șerban (îngrijitor ediție) Istorie carte 1
România în Sud-Estul Europei Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Republicii Socialiste România Istorie carte 1
Relaţii româno-bulgare de-a lungul veacurilor (sec. XII - XIX) Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române ANGHELOV, D (readactor) , BERZA, M. (redactor) , DICULESCU, Vl. (readactor) , PASKALEVA, V. (redactor) , ȘTEFĂNESCU, St. (redactor) , TODOROV, N. (readactor) Istorie carte 1
Polychronion - Profesorului Nicolae Şerban-Tanaşoca la 70 de ani Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române BRAD-CHISACOF, Lia (coordonator) , VĂTĂȘESCU, Cătălina (coordonator) Istorie carte 1
Tradiţia politică bizantină în ţările române în secolele XVI-XVIII Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Republicii Socialiste România PIPPIDI, Andrei (autor) Istorie carte 1
Contribuţii la studiul legilor războiului în Evul Mediu Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Republicii Socialiste România PIPPIDI, Andrei (autor) Istorie carte 1
Peuples, états et nations dans le sud-est de l'Europe: IXe Congrès international des études du Sud-Est européen : 30 août-4 septembre 2004 Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române Istorie carte 1
Mediaş - Kleiner Wegweiser (Mediaş - mic ghid) MURGU, Mihai (autor) Monumente istorice , Muzee și colecții , Turism carte 1
Romania Culture Directory 2000 CIMEC - Institutul de Memorie Culturală; Ministerul Culturii din România BĂLĂTICĂ, Marian (autor) , BURLACU, Anișoara (autor) , CONSTANTINESCU, Cornel Radu (autor) , IERONIM, Ioana (autor) , MATEI, Dan (autor) , MIREA, Cristina (autor) , MURGEANU, Ioana (autor) , POPESCU, Mihaela (autor) , RADU, Andrei Cătălin (autor) , RÂPEANU, Bujor T. (autor) , SAVA, Livia (autor) Evenimente culturale , Politici culturale carte 1
Muzeul Curtea Veche - Palatul Voievodal Muzeul Municipiului București PANAIT, I. Panait (autor) , ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Arheologie , Istorie carte 1
Ioana Kassargian - in memorian Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea BRAUN, R. (fotograf) , GRIGORIU, Georgeta (fotograf) , LULAY-ROTĂRESCU, Anca (redactor responsabil) , SIMION, Gavrilă (coordonator) Artă , Muzee și colecții carte 1
Art Eveniment Micul Prinţ XX Satu Mare: album aniversar 2015 Muzeul Județean Satu Mare GĂINA, Dorel (autor) , GRIGORESCU, Felicia (autor) , OPRIȘA, Cristina Gloria (coordonator) , ZOTA, Alexandru (autor) Artă carte 1
Istro-Pontica: muzeul tulcean la a 50-a aniversare (1950 - 2000) Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea IACOB, Mihaela (editor) , OBERLANDER - TÂRNOVEANU, ERNEST (editor) , TOPOLEANU, Florin (editor) Arheologie , Arhitectură , Etnografie , Istorie , Muzeologie carte 1
Valenţe ale restaurării româneşti în context european Muzeul Olteniei Craiova; Muzeul Județean de Istorie Brașov: ICOM România BĂRBULESCU, Țuțu (coordonator) Muzee și colecții , Patrimoniu cultural național carte 1
Muzeul Astra : istorie şi destin: 1905-2000 / Astra Museum: history and destiny: 1905-2000 / Astra Museums: geschichte und schicksal: 1905-2000 Complexul Național Muzeal „Astra” BUCUR, Corneliu (coordonator) Etnografie , Istorie , Monumente istorice , Muzee și colecții , Patrimoniu cultural național carte 1
Die Rumänische Volkstracht des Kreises Tulcea (Portul Popular Românesc din Tulcea) Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea PÂRÂU, Steluța (autor) , SECOȘAN, Elena (autor) Etnografie , Muzee și colecții , Patrimoniu cultural național carte 1
Catalogul expoziţiei - Pentru industrie, pentru ţară - „Expoziţia şi Târgul de Mostre a Industriei Româneşti” Bucureşti, 1921 Muzeul Național de Istorie a României BORLEAN, Oana Crina (autor) , DAMIAN, Iuliana-Delia (autor) , ILIE, Cornel (coordonator) , ILIE, Oana (autor) , LĂPTOIU, Laura (autor) , ȘANDRIC, Bogdan (autor) , VÎLCU, Adriana (autor) Digitizare , Istorie , Muzee și colecții , Muzeologie , Patrimoniu cultural național carte 1
Muzeul din Rădăuţi „Tehnici Populare Bucovinene” - ghid etnografic şi turistic Muzeul Etnografic „Tehnici Populare Bucovinene” din Rădăuți CUSIAC, Dragoș (autor) , GÎRLICI, Viorel (desenator) , PUIA, Valeriu (fotograf) Etnografie , Muzee și colecții , Patrimoniu cultural național carte 1
Muzeul Etnografic al Transilvaniei - ghid / Ethnographic Museum of Transylvania / Le Musée Ethnographique de Transylvanie Muzeul Etnografic al Transilvaniei MICU, Cristian (autor) , SĂLĂGEAN, Tudor (autor) , ȘERDAN-ORGA, Daniela (autor) , TOȘA, Ioan (autor) Etnografie , Muzee și colecții , Patrimoniu cultural național , Turism carte 1
Muzeul Etnografic al Maramureşului - valori ale culturii populare maramureşene Muzeul Etnografic al Maramureșului; Muzeul Maramureșului; Muzeul Satului Maramureșean DĂNCUȘ, Mihai (autor) Etnografie , Monumente istorice , Muzee și colecții , Patrimoniu cultural național carte 1
Centenar Alexandru Ciucurencu (1903-1977) - catalog Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea KEITA, Ibrahima (autor) , MIDVICHI, Laurențiu (fotograf) Artă carte 1
Zbor prin istorie / Történelem madártávlatból / Flight Over the History Muzeul județean Satu Mare Muzeul Județean Satu Mare ASTALOȘ, Ciprian (autor) , GINDELE, Robert (autor) , NICOLAE, Călin (autor) Arheologie , Patrimoniu cultural național carte 1
Urziceni. Ghid cultural si istoric / Csanálos. Történelmi és kulturális kalauz / Schöntal. A Cultural and Historical Guide Muzeul Județean Satu Mare GINDELE, Robert (autor) , IEGAR, Diana (autor) , MARTA, Liviu (autor) , SARANDI, Tamas (autor) , SZILAGYI, Levente (autor) , SZOCS, Peter Levente (coordonator) Antropologie , Istorie , Monumente istorice , Patrimoniu cultural național , Turism carte 1
Turţ / Turc / Turt Muzeul Județean Satu Mare CIUBOTĂ, Viorel (coordonator) , MARTA, Liviu (autor) , TOTH, Zoltan (autor) , VIRAG, Paula (autor) Arheologie , Geografie , Istorie , Monumente istorice , Patrimoniu cultural național , Turism carte 1
Gotic şi Renaştere la Vinţu de Jos / Gotik und Renaissace in Unter-Winz Muzeul Județean Satu Mare RUSU, Adrian Andrei (autor) Arheologie , Arhitectură , Artă , Monumente istorice , Muzee și colecții , Patrimoniu cultural național carte 1
Creaţia tradiţională – creaţia contemporană– ghidul meşterilor populari şi creatorilor contemporani / The traditional creation – contemporary creation– the guide of the traditional and contemporary craftsmen Muzeul Județean Satu Mare POPDAN, Brăduț (autor) Etnografie literatură gri 1
Pir. Ghid cultural si istoric / Szilágypér. Történelmi és kulturális kalauz / Pir. A Cultural and Historical Guide Muzeul Județean Satu Mare GINDELE, Robert (autor) , IEGAR, Diana (autor) , MARTA, Liviu (autor) , SARANDI, Tamas (autor) , SZILAGYI, Levente (autor) , SZOCS, Peter Levente (coordonator) Etnografie , Istorie , Monumente istorice , Patrimoniu cultural național , Turism carte 1
Petreşti. Ghid cultural si istoric / Mezőpetri. Történelmi és kulturális kalauz / Petrifled. A Cultural and Historical Guide Muzeul Județean Satu Mare GINDELE, Robert (autor) , IEGAR, Diana (autor) , MARTA, Liviu (autor) , SARANDI, Tamas (autor) , SZILAGYI, Levente (autor) , SZOCS, Peter Levente (coordonator) Literatură , Monumente istorice , Patrimoniu cultural național , Turism carte 1
Patrimoniu multietnic/ Egyűttélő népek kulturális ő rő ksége / Multiethnic cultural heritage / Polietnichna spadshchina Muzeul Județean Satu Mare BĂLU, Daniela (autor) , CIUBOTĂ, Viorel (coordonator) , HORVAT, Liuba (autor) , KINCES, Diana (autor) , SIKE, Tamás (autor) , SZILAGYI, Levente (autor) Etnografie , Patrimoniu cultural național carte 1
Aplicaţii ale metodei de analiza XRF la studiul depozitului de bronzuri Domăneşti / Applications of the XRF method in studying the bronze hoard from Domăneşti, Satu Mare County Muzeul Județean Satu Mare OLARIU, Gheorgina (autor) Arheologie , Știință și Tehnică carte 1
Muzee de etnografie din judeţul Satu Mare / Ethnographical Museums in Satu Mare County Muzeul Județean Satu Mare OLTEAN, Daniela (autor) Etnografie , Muzee și colecții carte 1
Moftin. Ghid cultural si istoric / Majtény. Történelmi és kulturális kalauz / Moftin. A Cultural and Historical Guide Muzeul Județean Satu Mare GINDELE, Robert (autor) , IEGAR, Diana (autor) , MARTA, Liviu (autor) , SARANDI, Tamas (autor) , SZILAGYI, Levente (autor) , SZOCS, Peter Levente (coordonator) Istorie , Monumente istorice , Patrimoniu cultural național , Turism carte 1
Tezaure dacice din Transcarpatia / Transcarpathian Dacian Treasures Muzeul Județean Satu Mare GINDELE, Robert (autor) , MARTA, Liviu (autor) Arheologie carte 1
Ecsed. Ghid cultural si istoric / Ecsed. Történelmi és kulturális kalauz / Ecsed. A Cultural and Historical Guide Muzeul Județean Satu Mare LUKACS, Jozsef (autor) , SZOCS, Peter Levente (coordonator) Istorie , Monumente istorice , Patrimoniu cultural național , Turism carte 1
Ceramica în colecţia de etnografie a Muzeului Judeţean Satu Mare / Кераміка в етнографічній колекції. Повітового музею Сату Маре / Ceramics in the ethnographic collection of Satu Mare County Museum Muzeul Județean Satu Mare LOBONȚ PUȘCAȘ, Maria (autor) Artă , Etnografie , Muzee și colecții , Patrimoniu cultural național carte 1
Mala Kopanya / Vyacheslav Kotigorosko Muzeul Județean Satu Mare CIUBOTĂ, Viorel (coordonator) Arheologie carte 1
Universul copilăriei în creaţia artiştilor fotografi Iuliu Pop şi Ioniţă G. Andron / The childhood universe in the creation of the photographer artists Iuliu Pop and Ioniţă G. Andron Muzeul Județean Satu Mare KINCES, Diana (autor) Artă carte 1
Oameni ai Tăşnadului / Tasnádi személyiségek Muzeul Județean Satu Mare DEACONU, Anca (autor) , KINCES, Diana (autor) Istorie carte 1
Icoane pe sticlă de Iernuţeni - catalog de expoziţie, 5-30 aprilie 2012 Muzeul Județean Satu Mare KINCES, Diana (coordonator) Artă , Etnografie , Muzee și colecții , Patrimoniu cultural național , Religie carte 1
Satu Mare. Amprentele trecutului / Szatmárnémeti. A múlt lenyomatai / Satu Mare. Traces of the past Muzeul Județean Satu Mare IEGAR, Diana (autor) , SARANDI, Tamas (autor) , SZOCS, Peter Levente (coordonator) Istorie , Monumente istorice carte 1
Fresce medievale din judetele Satu Mare si Szabolcs-Szatmár-Bereg / Szatmár és Szabolcs – Szatmár – Bereg megye középkori freskói / Medieval Frescoes of Satu Mare and Szabolcs – Szatmár – Bereg Counties Muzeul Județean Satu Mare IEGAR, Diana (autor) Artă , Istorie , Monumente istorice , Patrimoniu cultural național carte 1
Civilizaţie românească şi civilizaţie balcanică Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Republicii Socialiste România PAPACOSTEA, Victor (autor) Istorie carte 1
Literatura în limba greacă din Principatele Române (1774-1830) Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Republicii Socialiste România PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Cornelia (autor) Istorie carte 1
Neo-eneoliticul în Oltenia - Repertoriu de aşezări şi descoperiri PĂTROI, Cătălin Nicolae (autor) Arheologie , Istorie carte 1
Intelectualii români din Principate şi cultura greacă (1821-1859) Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Republicii Socialiste România PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Cornelia (redactor) Istorie carte 1
Carte şi tipar în societatea românească şi sud-est europeană (secolele XVII-XIX) Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Republicii Socialiste România DEMENY, Lidia (autor) , PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Cornelia (autor) Carte Veche , Istorie carte 1
Nicolas Iorga; L'Homme et L'Oeuvre Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Republicii Socialiste România PIPPIDI, D. M. (autor) Istorie carte 1
La Langue Latine Dans Le Sud-Est De L'Europe Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Republicii Socialiste România MIHĂESCU, H. (autor) Istorie carte 1
Erdos I. Pal: 1916-1987 Muzeul Județean Satu Mare HORVAT, Irina Liuba (autor) , VASVARI, Marinela (autor) Artă carte 1
Micul Prinţ - happening art-eveniment Muzeul Județean Satu Mare GRIGORESCU, Felicia (autor) , OPRIȘA, Cristina Gloria (autor) Artă carte 1
Forme de artă în cimitire evreieşti din nord-vestul României / Forms of art in the Jewish cemeteries in the North-West of Romania Muzeul Județean Satu Mare GRIGORESCU, Felicia (autor) Artă , Istorie carte 1
Catalogul expoziţiei „Ion D. Ion- 75: de la frescă la şevalet” Muzeul Județean Satu Mare GRIGORESCU, Felicia (coordonator) Artă carte 1
Ciumesti. Ghid cultural si istoric / Csomaköz. Történelmi és kulturális kalauz / Ciumesti. A Cultural and Historical Guide Muzeul Județean Satu Mare GINDELE, Robert (autor) , IEGAR, Diana (autor) , MARTA, Liviu (autor) , SARANDI, Tamas (autor) , SZILAGYI, Levente (autor) , SZOCS, Peter Levente (coordonator) Arheologie , Istorie , Monumente istorice , Patrimoniu cultural național , Turism carte 1
Cercetări arheologice în judeţul Satu Mare / Archaeologica researches in the Satu Mare county Muzeul Județean Satu Mare GINDELE, Robert (autor) , GINDELE, Robert (autor) Arheologie carte 2
Ghidul Muzeului Şvabesc Petreşti / Führer des Scwabischen Museum Petrifeld Muzeul Județean Satu Mare OLTEAN, Daniela (autor) Etnografie , Muzee și colecții , Muzeologie , Patrimoniu cultural național carte 1
Ghidul Muzeului Maghiar Bogdand / A Bogdándi Magyar Múzeum kalauza Muzeul Județean Satu Mare BLEDEA, Nicoleta (autor) , KISS, Imola (autor) , OLTEAN, Daniela (autor) , ȘIPOȘ, Vasile (autor) Etnografie , Muzee și colecții , Patrimoniu cultural național carte 1
Ghidul expozitiei de istorie si etnografie / A történelmi és néprajzi kiállítás vezetője / Guide of the Historical and Ethnographical Exhibition / Führer der Geschichtlichen und Ethnographischen Ausstellung Muzeul Județean Satu Mare BĂLU, Daniela (coordonator) , HORVAT, Irina Liuba (autor) , IEGAR, Diana (autor) , LOBONȚ PUȘCAȘ, Maria (autor) , SARANDI, Tamas (autor) , SZILAGYI, Levente (autor) , SZOCS, Peter Levente (coordonator) , VIRAG, Paula (autor) Etnografie , Istorie , Muzee și colecții , Muzeologie , Patrimoniu cultural național carte 1
Foieni. Ghid cultural si istoric / Mezőfény. Történelmi és kulturális kalauz / Ciumesti. A Cultural and Historical Guide Muzeul Județean Satu Mare GINDELE, Robert (autor) , IEGAR, Diana (autor) , MARTA, Liviu (autor) , SARANDI, Tamas (autor) , SZILAGYI, Levente (autor) , SZOCS, Peter Levente (coordonator) Arheologie , Istorie , Monumente istorice , Patrimoniu cultural național , Turism carte 1
Expoziţie comemorativă „Paul Erdös (1916-1987) / Erdös I. Pál Emlékkiállí tás Muzeul Județean Satu Mare - Secția de Artă ERDOS, Iudita (coordonator) Artă carte 1
Complexul Memorial Ady Endre/ Ady Endre Emlékmú zeum Muzeul Județean Satu Mare KERESKENYI, Sandor (autor) Istorie , Monumente istorice , Muzee și colecții , Patrimoniu cultural național carte 1
Căuaş. Ghid cultural si istoric / Érkávás. Történelmi és kulturális kalauz / Cauas. A Cultural and Historical Guide Muzeul Județean Satu Mare GINDELE, Robert (autor) , IEGAR, Diana (autor) , MARTA, Liviu (autor) , SARANDI, Tamas (autor) , SZILAGYI, Levente (autor) , SZOCS, Peter Levente (coordonator) Arheologie , Istorie , Monumente istorice , Patrimoniu cultural național , Turism carte 1
Catalogul colecţiei de arheologie / A régészeti gyüjtemény katalógusa / Catalogue of the Archaeological Collection Muzeul Județean Satu Mare ASTALOȘ, Ciprian (autor) , GINDELE, Robert (autor) , MARTA, Liviu (coordonator) , NEMETI, Janos (autor) , STANCIU, Ioan (autor) , SZOCS, Peter Levente (coordonator) , VIRAG, Cristian (autor) Arheologie , Muzee și colecții , Patrimoniu cultural național carte 1
Cămin. Ghid cultural si istoric / Kálmánd. Történelmi és kulturális kalauz / Camin. A Cultural and Historical Guide Muzeul Județean Satu Mare GINDELE, Robert (autor) , IEGAR, Diana (autor) , MARTA, Liviu (autor) , SARANDI, Tamas (autor) , SZILAGYI, Levente (autor) , SZOCS, Peter Levente (coordonator) Arheologie , Arhitectură , Istorie , Monumente istorice , Patrimoniu cultural național , Turism carte 1
Les études Sud-Est européennes en Roumanie Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Republicii Socialiste România CÂNDEA, Virgil (autor) Istorie carte 1
Căpleni. Ghid cultural si istoric / Kaplony. Történelmi és kulturális kalauz / Capleni. A Cultural and Historical Guide Muzeul Județean Satu Mare GINDELE, Robert (autor) , IEGAR, Diana (autor) , MARTA, Liviu (autor) , SARANDI, Tamas (autor) , SZILAGYI, Levente (autor) , SZOCS, Peter Levente (coordonator) Arheologie , Arhitectură , Monumente istorice , Patrimoniu cultural național , Turism carte 1
Călătorii peste graniţă de la Szabolcs la Carei / Utazások a határon át Szabolstól Nagykárolyig / Travels through the border from Szabolcs to Carei / Reisen durch die grenzen von Szabolcs bis Carei Muzeul Județean Satu Mare IEGAR, Diana (autor) , JENEI, Ildiko (autor) , MADAR, Ximena (autor) , SARANDI, Tamas (autor) , SZOCS PETER, Levente (coordonator) , ULRICH, Atilla (autor) Geografie , Istorie , Turism carte 1
Ideile politice şi iluminismul în Principatele Române (1750-1831) Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Republicii Socialiste România GEORGESCU, VLAD (autor) Istorie carte 1
Călătorii istorice pe Valea Someşului-Ghid turistic / Történelmi utazás a Szamos mentén-Turisztikai kalauz / Historical journey along the Someş River-Turistic guide Muzeul Juidețean Satu Mare GINDELE, Robert (autor) , IEGAR, Diana (autor) , SZOCS, Peter Levente (autor) , VIRAG, Paula (autor) Geografie , Istorie , Turism carte 1
Preemţiunea în istoria dreptului românesc - Dreptul de protimisis în Ţara Românească şi Moldova Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Republicii Socialiste România GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Istorie carte 1
Bucătăria bunicii / Nagymama konyhája / Grandma's kitchen Muzeul Județean Satu Mare BĂLU, Daniela (editor) , BODNAR, Zsuzsanna (editor) , CSERVENYAK, Laszlo (editor) Etnografie carte 1
Biserica din lemn din Soconzel Muzeul Județean Satu Mare DOBRESCU, Adela (autor) , IEGAR, Diana (traducător) , PUȘCAȘ, Maria Lobonț (autor) , VIRAG, Paula (traducător) Arhitectură , Istorie , Monumente istorice , Patrimoniu cultural național carte 1
Bienala Alb-Negru Simpozionul cu tema: „Mesajul artistic în spaţiul public” Muzeul Județean Satu Mare GRIGORESCU, Felicia (coordonator) Artă carte 1
Berveni- ghid cultural si istoric / Börvely-történelmi és kulturális kalauz / Berveni- a cultural and historical guide Muzeul Județean Satu Mare GINDELE, Robert (autor) , IEGAR, Diana (autor) , LEVENTE, Szocz Peter (autor) Arheologie , Geografie , Istorie , Monumente istorice , Patrimoniu cultural național carte 1
Legislaţia urbană a Ţării Româneşti 1765-1782 Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Republicii Socialiste România GEORGESCU, Valentin Al. (autor) , POPESCU, Emanuela (autor) Istorie carte 1
Apa-ghid cultural şi istoric / Apa - történelmi és kulturális kalauz / Apa - a cultural and historical guide Muzeul Județean Satu Mare GINDELE, Robert (autor) , MARTA, Liviu (autor) , VIRAG, Paula (autor) Arheologie , Geografie , Istorie , Monumente istorice , Patrimoniu cultural național , Turism carte 1
Andrid : ghid cultural şi istoric/ Érendréd. Történelmi és kulturális kalauz / Andrid : a cultural and historical guide Muzeul Județean Satu Mare GINDELE, Robert (autor) , IEGAR, Diana (autor) , MARTA, Liviu (autor) Arheologie , Geografie , Istorie , Monumente istorice , Patrimoniu cultural național , Turism carte 1
Legislaţia agrară a Ţării Româneşti 1775-1782 Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Republicii Socialiste România GEORGESCU, Valentin Al. (autor) , POPESCU, Emanuela (autor) Istorie carte 1
Organizarea de stat a Ţării Româneşti 1765-1782 Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Republicii Socialiste România GEORGESCU, Valentin Al. (autor) , POPESCU-MIHUȚ, Emanuela (autor) Istorie carte 1
Explorări în istoria literaturii române Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Republicii Socialiste România DUȚU, Alexandru (autor) Istorie , Literatură carte 1
Coordonate ale culturii româneşti în secolul XVIII Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Republicii Socialiste România DUȚU, Alexandru (autor) Istorie carte 1
Cărţile de înţelepciune în cultura română Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Republicii Socialiste R DUȚU, Alexandru (autor) Istorie carte 1
Companiile greceşti din Transilvania şi comerţul european în anii 1636-1746 Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Republicii Socialiste România CICANCI, Olga (autor) Istorie carte 1
Terminologia portului popular românesc în perspectivă etnolingvistică comparată sud-est europeană Institutul de Studii Sud-Est Europene MIHAIL, Zamfira (autor) Etnografie , Etnologie carte 1
La romanité dans le Sud-Est de l'Europe Academia Română MIHĂESCU, H. (autor) Arheologie , Istorie carte 1
Pliantul „Sarmizegetusa Regia zona sacră” Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva Arheologie , Istorie literatură gri 1
Pliantul „Metalurgia fierului în zona Sarmizegetusei Regia” Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva Arheologie , Istorie literatură gri 1
Veacul întunecat al Daciei: istorie şi arheologie în spaţiul carpato-danubian de la sfârşitul secolului III a. Chr până la începutul secolului I a. Chr. Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei; Biblioteca Musei Napocensis XXXVI; Ministerul Culturii și Patrimoniului Național PUPEZĂ, Luca-Paul (autor) Arheologie , Istorie carte 1
Pliantul „Memorial Compound Aurel Vlaicu” Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva Arheologie , Istorie literatură gri 1
Creaţia populară românească Centrul Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale CÂRSTEAN, Stelian (autor) Etnografie , Etnologie carte 1
Pliantul „Matriţa din bronz de la Sarmizegetusa Regia” Muzeul Civilizației Dacice și Romane Arheologie , Istorie literatură gri 1
Repere dobrogene. Note şi comentarii de teren Centrul Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ȘTIUCĂ, Narcisa (coordonator) Antropologie , Etnografie , Etnologie carte 1
Cititie de mine....folclor, etnologie, antropologie Centrul Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) , CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Antropologie , Etnografie , Etnologie carte 2
Mioriţa şi alte studii şi note de folclor românesc ales din anii 1975-2000 Centrul Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale AMZULESCU, Alexandru (autor) Etnografie , Literatură carte 1
Pliantul „Magna Curia - Castelul Bethlen” Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva Istorie literatură gri 1
Pliant „A Dévai vár” Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva Istorie literatură gri 1
Pliantul „Cetatea dacică de la Piatra Roşie” Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva Arheologie , Istorie literatură gri 1
Pliantul „Cetatea dacică de la Costeşti - Cetăţuie” Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva Arheologie , Istorie literatură gri 1
Pliant „Cetatea dacică de la Costeşti - Blidaru” Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva Arheologie , Istorie literatură gri 1
Pliant „Ceramica dacică din zona Sarmizegetusei Regia” Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva Arheologie , Istorie literatură gri 1
Broşura „Stone churches from the Land of Haţeg” Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva BĂEȘTEAN, Gică (autor) Monumente istorice , Patrimoniu cultural național literatură gri 1
Broşura „Steinkirchen im Hatzeger Land” Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva BĂEȘTEAN, Gică (autor) Monumente istorice , Patrimoniu cultural național literatură gri 1
Broşura „Muzeul de Arheologie Sarmizegetusa” Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva Arheologie , Istorie literatură gri 1
Broşura „1 palace, 2 citadels” Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva Istorie literatură gri 1
Broşură „Colonia Dacica Sarmizegetusa” (engleză) Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva BĂEȘTEAN, Gică (autor) Istorie literatură gri 1
Broşură „Colonia Dacica Sarmizegetusa” (română) Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva BĂEȘTEAN, Gică (autor) Istorie literatură gri 1
Broşura „Colonia Dacica Sarmizegetusa” (germană) Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva BĂEȘTAN, Gică (autor) Istorie literatură gri 1
Sesiunea internaţională de restaurare - conservare Muzeul Județean Satu Mare OLARIU, Gheorghina (autor) Patrimoniu cultural național carte 1
Catalogul Patrimoniului Cultural - judeţul Călăraşi - Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Călărași DANCIU, Sorin (director) , NEAGU, Marian (coordonator) , RĂDULESCU, Florin (coordonator) Monumente istorice , Patrimoniu cultural național carte 1
Monumente istorice de pe Valea Bistriţei Editura Meridiane BÂRLĂDEANU, Dumitru (autor) , DRĂGOTESCU, Marcel (autor) Monumente istorice , Patrimoniu cultural național carte 1
Catalogul expoziţiei „Centenarul în ipostaze identitare” Muzeul Județean Satu Mare BĂLU, Daniela (autor) Etnografie , Etnologie , Istorie carte 1
Hiperboreea Asociația de Istorie Balcanică Artă , Istorie , Literatură periodic 30
Indexul speciilor nevertebrate şi vertebrate din Depresiunea Maramureş şi zonele limitrofe Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad; Muzeul Maramureșului ARDELEAN, Gavril (autor) , BERES, Iosif (autor) Științele Naturii carte 1
Şapte milenii de istorie în zona Moşniţa (judeţul Timiş) - cercetările arheologice de salvare din perioada 2010 - 2015 Universitatea de Vest Timișoara; Asociația ArheoVest Timișoara; Direcția Județeană de Cultură Timiș; Consiliul Local Moșnița Nouă; Asociația din Moșnița pentru Inițiative Comunitare; MICLE, Dorel (coordonator) Arheologie carte 1
Sonatele lunii Centrul Județean de Cultură Prahova Centrul Județean de Cultură Prahova VASILE, Mihai (autor) Literatură carte 1
Hasdeu - Simţesc că mă fac zeu! sau De la Vladimirescu la tigaia lui Dinescu : culegere de mottouri, în două acte, cu cinci tablouri şi un epilog Centrul Județean de Cultură Prahova Centrul Județean de Cultură Prahova ONEA, Octavian (autor) Literatură carte 1
Exilat în Agartha : un eseu despre Vasile Lovinescu Centrul Județean de Cultură Prahova Centrul Județean de Cultură Prahova IONESCU, Marian Ovidiu (autor) Literatură carte 1
Tango la geamandură Centrul Județean de Cultură Prahova Centrul Județean de Cultură Prahova MARCU, Nina (autor) , MARCU, Nina (autor) carte 2
Ion Th. Grigore şi Basarab Nicolescu în corespondenţă : o relaţie de prietenie spirituală Centrul Județean de Cultură Prahova Centrul Județean de Cultură Prahova LAZĂR, Traian D. (editor) Literatură carte 1
Ghid de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural : zona Prahova Subcarpatică. Centrul Județean de Cultură Prahova PÎRVU, Claudia Georgeta (autor) , ZAHARIA, Cornelia Elena (autor) Arhitectură carte 1
Colocviul Naţional „Coreografia dansului tradiţional astăzi” la a zecea ediţie Centrul Județean de Cultură Prahova Centrul Județean de Cultură Prahova GAFTOI, Mihaela (redactor) Artă , Etnografie literatură gri 1
Anuarul Societăţii Prahovene de Antropologie Generală Centrul Județean de Cultură Prahova Antropologie , Etnografie periodic 5
Centenar Ioan Mihalyi de Apşa (1844-1914) Muzeul Maramureșan din Sighetu Marmației TODINCA, Gheorghe (autor) Istorie carte 1
Sala Coloanelor - Muzeul Etnografic al Maramureşului Muzeul Maramureșan din Sighetu Marmației BARZ, Mirela Ana (autor) Etnografie , Etnologie , Muzee și colecții literatură gri 1
Contribuţia lui Ilie Lazăr la Marea Unire (memorii - documente) Muzeul Maramureșan din Sighetu Marmației PRALEA, Alin Spiridon (autor) Documente , Istorie carte 1
Pliant Muzeul Culturii Evreieşti din Maramureş (Casa Memorială Elie Wiesel) Casa Memorială "Ellie Wiesel" - Muzeul Culturii Evreiești din Maramureș DĂNCUȘ, Mihai (autor) , MICHNEA, Andrei (tehnoredactor) Muzeologie carte 1
Muzeului Satului Maramureşan - 25 de ani (1981-2006) Muzeul Satului Maramureșean Etnografie , Etnologie , Muzeologie , Patrimoniu cultural național literatură gri 1
Muzeul Maramureşan Sighetu Marmaţiei - Etnografie Muzeul Maramureșan Sighetu Marmației DĂNCUȘ, Mihai (autor) Etnografie , Etnologie , Muzeologie carte 1
Gazeta de Maramureş Muzeul Maramureșului din Sighetu Marmației Istorie literatură gri 4
Monumente istorice - manualul administraţiei publice locale Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Național CIUCULETE, Bogdan (autor) , DOLINSKI, Rodica (autor) , ILIESCU, Marina (autor) , POPESCU-CRIVEANU, Șerban (autor) Monumente istorice , Patrimoniu cultural național carte 1
Expoziţia de bază a Muzeului Maramureşan Muzeul Maramureșan din Sighetu Marmației Muzee și colecții carte 1
Catalogul expoziţiei „Expo artă africană” Muzeul Maramureșului Sighetu Marmației DĂNCUȘ, Mihai (autor) Artă carte 1
Sighetu Marmaţiei Muzeul Maramureșan Sighetu Marmației BERES, Iosif (fotografie) , DĂNCUȘ, Mihai (autor) , PALINCAȘ, Marius (autor) Istorie carte 1
Datarea dendrocronologică a patrimoniului cultural din Maramureş Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” NECHITA, Constantin (autor) , TIMUR, Vasile Chiș (autor) Patrimoniu cultural național carte 1
Cât îi Maramureşu' Nu-i oraş ca Sighetu' Muzeul Maramureșului din Sighetul Marmatiei DĂNCUȘ, Mihai (autor) Etnografie , Istorie , Patrimoniu cultural național carte 1
Sculptura şi arhitectura populară din zona etnografică Maramureş Muzeul Maramureșului din Sighetul Marmației BRAGA, Mircea (colaborator) , NISTOR, Francisc (autor) , ȘAINELIC, Alexandru (colaborator) Arhitectură , Etnografie , Etnologie carte 1
Măştile populare şi jocurile cu măşti din Maramureş Muzeul Maramureșului din Sighetul Marmației