Raport bianual de monitorizare a Mănăstirii Hurezi, obiectiv înscris în Lista Patrimoniului Mondial

  • Subiect: „Raportul anual de monitorizare a monumentelor istorice din România, înscrise în Lista Patrimoniului Mondial, face parte din atribuţiile ce revin Institutului Naţional al Monumentelor Istorice, prin observatorii desemnaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor1. Prezentul raport s-a întocmit în concordanţă cu legislaţia specifică de protejare a monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial şi pe baza structurii chestionarului aferent Raportului periodic UNESCO şi a Fişei de monitorizare a monumentelor înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial. Conform metodologiei - Graficul de monitorizare al monumentelor - raportul este publicat anual în Buletinul Monumentelor Istorice, editat de INMI - Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, sub egida Ministerului Culturii şi Cultelor.”
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI
  • Editura: Institutul Naţional al Monumentelor Istorice
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 2007
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XVIII; nr. în TOM: 1-2; anul 2007; Serie Nouă
  • Paginaţia: 139-144
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  11 / 17   >  >|