Cezara Mucenic, Bucureşti – Un veac de arhitectură civilă, Ed. Silex, 1997

  • Subiect: Cezare Mucenic se află printre acei autori interesaţi de consemnarea monumentelor istorice din Bucureşti în relevee sau fotografii şi care sugerează o imagine a oraşului ca spaţiu lipsit de identitate, caracterizat de formele ruinelor lăsate de cutremurul din 1977 şi de iarna anului 1989. În 1998, Mucenic a publicat un studiu în baza căruia a obţinut diploma de doctor în istorie, sub titlul „Bucureşti. Un veac de arhitectură civilă. Secolul XIX”. Autoarea şi-a centrat atenţia asupra uneia dintre cele mai dinamice perioade ale evoluţiei oraşului, cea a transformărilor profunde de la un ev mediu întârziat, la o modernitate de factură occidentală. Urmând îndeaproape evenimentele istorice spectaculoase care s-au succedat, oraşul capitală a sintetizat rapidele mutaţii politice şi sociale, reaşezările treptate ale mentalităţilor unei lumi noi prin reconfigurarea propriei imagini urbane. Dintr-o aşezare conectată încă ambianţei sud-est europene, oraşul a evoluat către structuri occidentale, asimilate ca model dar suprapuse şi integrate unui ţesut urban cu o certă identitate.
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Recenzii, expoziţii, prezentări
  • Vezi publicația: Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI
  • Editura: Comisia Naţională al Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1998
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: IX; nr. în TOM: 3-4; anul 1998; Serie Nouă
  • Paginaţia: 77-78
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  12 / 15   >  >|