Forest habitats in Râiosu and Buda Mountains, Făgăraş Massif

  • Subiect: Habitatele forestiere din Munţii Râiosu şi Buda, Masivul Făgăraş România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are obligaţia de a implementa reţeaua NATURA 2000, o reţea pan-europeană pentru conservarea naturii, în scopul protejării habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, conform prevederilor Directivei Păsări (2009/147/EC) si Directivei Habitate (92/43/EEC). Lucrarea prezintă o listă cu principalele habitate prioritare alpine şi subalpine din Munţii Râiosu şi Buda, Masivul Făgăraş. Unele dintre aceste sisteme de clasificare sunt mai detaliate, de exemplu CORINE (1991), Devillers & Devillers (1996, 1999) si EUNIS (1997-2005), iar altele mai sumare, incluzând numai acele tipuri de habitate a căror conservare necesită adoptarea unor măsuri specifice, de exemplu EMERALD (2000), Directiva Habitate (1992, amendată în 1992 şi 2002).
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Botany and Microbiology
  • Vezi publicația: Argesis - Studii şi Comunicări
  • Editura: Ordessos
  • Loc publicare: Piteşti
  • Anul publicaţiei: 2013
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXI; anul 2013; seria ştiinţele naturii
  • Paginaţia: 41-46
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  5 / 13   >  >|