Din lupta ţărănimii muncitoare din Banat condusă de Partidul Comunist din România pentru înfăptuirea reformei agrare din 1945

  • Subiect: Reforma agrară din 1945 înfăptuită de ţărănimea muncitoare, condusă de Partidul Comunist din România, a constituit obiectul unor valoroase colecţii de studii şi referate monografice. Pe baza unui bogat material documentar, prelucrat în lumina materialismului dialectic şi istoric, autorii acestor studii şi referate monografice au dat la lumină lucrări de o deosebită valoare, înmănuncheate în volumele: Din lupta Partidului Comunist Român pentru închegarea alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea muncitoare, în bătălia pentru reforma agrară din 1944-1945.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Studii şi Articole de Istorie: SAI
  • Editura: Ştiinţifică
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1963
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: V; anul 1963
  • Paginaţia: 413-430
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  19 / 28   >  >|