Die Ergebnisse neuster Forschungen über die Kultursiluation und Chronologie an der Wende des Neolithikums und der Bronzezeit in dem Flußgebiet der oberen Weichsel und Dnestr

 • TITLU în română: Rezultatele celor mai noi cercetări asupra aspectelor de cultură şi cronologie la trecerea dintre neolitic şi epoca bronzului în regiunea superioară a fluviilor Vistula şi Nistru
 • Subiect: Articolul prezintă rezultatele cercetărilor cunoscute până în anul 1990 cu privire la aria de răspândire a orizonturilor de culturi cuprinse în zona superioară a fluviilor Vistula şi Nistru. Se prezintă un studiu comparativ între descoperirile perioadei neolitice şi epoca bronzului, axându-se în special pe prezentarea punctelor de descoperire a necropolelor tumulare şi o trecere în vedere a principalelor categorii ceramice specifice zonei.
 • Limba de redactare: germană
 • Vezi publicația: Thraco-Dacica
 • Editura: Editura Academiei Române
 • Loc publicare: Bucureşti
 • Anul publicaţiei: 1991
 • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XII; nr. în TOM: 1-2; anul 1991
 • Paginaţia: 14
 • Pagina: 5
 • Navigare în nr. revistă:  |<  <  1 / 19   >  >|