Tombes d’inhumation en chambre, avec puits et corridor de la Mésie Inférieure

 • TITLU în română: Morminte de înhumaţie în cameră cu puţ şi coridor din Moesia Inferior
 • Subiect: Articolul de faţă încearcă să atragă atenţia asupra complexelor funerare denumite, în literatura de specialitate de până acum, morminte de înhumaţie “în firidă”. Totuşi, această denumire nu pare cea mai potrivită, deoarece ea poate oferi o imagine eronată asupra caracteristicilor constructive ale complexelor amintite. Chiar dacă aparent mai lungă, denumirea “morminte în cameră cu puţ şi coridor” pare mai potrivită, deşi termenul “cameră” poate fi supus criticii. Articolul analizează caracteristicile constructive, depunerea defuncţilor şi inventarul mormintelor. Cronologic, mormintele de înhumaţie în cameră, cu puţ şi coridor, se concentrează într-o perioadă cuprinsă între mijlocul secolului al Il-lea şi sfârşitul secolului al III-lea p. Chr., majoritatea aparţinând secolului al III-lea. În ceea ce priveşte mormintele de la Callatis, Tomis, Odessos şi Histria, se poate avansa ipoteza unei origini nordpontice.
 • Limba de redactare: franceză
 • Vezi publicația: Thraco-Dacica
 • Editura: Editura Academei Române
 • Loc publicare: Bucureşti
 • Anul publicaţiei: 2010-2011
 • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXV-XXVI; nr. în TOM: 2-3; anul 2010-2011
 • Paginaţia: 140
 • Pagina: 131
 • Navigare în nr. revistă:  |<  <  9 / 16   >  >|