Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”

  • Subiect: «Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”» prezintă în 2021 volumul 32 al seriei noi, ce cuprinde materiale dedicate demersurilor ştiinţifice în câmpul etnografiei ale Nicoletei Coatu, membră a Institutului, precum şi un articol al său, „Traditional Mentality and Romanian Funeral Poetical Structures”. Alte două materiale din acelaşi cuprins urmăresc comemorarea a două secole de la naşterea lui Vasile Alecsandri, prilej cu care este descris rolul autorului în istoria folcloristicii şi cu care sunt incluse fragmente din textul său, „Românii şi poezia lor”. Urmează o secţiune dedicată istoriei epidemiilor şi felul în care acestea au fost reprezentate în tradiţiile populare, unde diferiţi autori discută despre: pandemie şi distorsiuni cognitive, epidemie în contextul culturii populare şi al realităţii virtuale sau despre noile suprafeţe ale culturii populare actuale, premisele unei analize etnologice asupra societăţii româneşti în stare de pandemie, note şi observaţii privind noul virus şi vechile repere ale ciclului calendaristic, expuneri narative ce aduc paralele între epidemiile de ciumă şi cele de Covid, manifestările de sărbătorile pascale din România anului 2020. Mai departe sunt incluse două articole despre tradiţia şi continuitatea păstoritului, unde sunt descrise păstoritul agricol din Ţinutul Pădurenilor, Hunedoara şi sunt prezentate surse privind transhumanţa din interiorul Carpaţilor de Curbură. O altă secţiune din acest volum cuprinde articole privind transmiterea culturii populare prin media, dezbătându-se tranziţia de la dimensiunea etnografică la reflectarea audiovizuală a culturii tradiţionale, hibridizarea transmiterii culturii populare prin mass-media, paralele între reprezentarea practicanţilor horelor în surse orale şi în mass-media, ipostaze şi transformări contextuale în interpretarea jocurilor populare şi statutul particularizat al instrumentelor muzicale tradiţionale în raport cu instrumentele muzicale care au o „identitate naţională” precisă. Mai departe, apar articole ce tratează: viaţa locuitorilor comunei Starchiojd, Prahova în timpul pandemiei din 2020, contribuţii ştiinţifice ale Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române la realizarea dosarelor româneşti pentru Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii, conţinutul volumului al IV-lea (aflat în proiect) al lucrării „Etnologie românească. Nunta. Nupţialitatea tradiţională – Perspectivă culturală”, precum şi al numerelor 1–2 din 2020 şi din 2021 ale jurnalului „Revista de etnografie şi folclor. Sunt publicate de asemenea recenzii la cărţi din domeniul entologiei, noutăţi editoriale şi ştiri despre evenimentele şi proiectele Institutului, două texte omagiale dedicate etnografului Ion Şerban (decedat în 2020) şi, un grupaj de texte constând în evocări ale activităţilor unor specialişti precum Alexandru I. Amzulescu, Andrei Bucşan, Paul Petrescu, Tudor Pamfile.
  • Limba de redactare: română; engleză
  • Vezi publicația: Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”
  • Editura: Editura Academiei Române
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 2021
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 32; anul 2021; subtitlu: Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”; seria Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor, Serie Nouă
  • Paginaţia: 1-346
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  1 / 1   >  >|