Une problematique patrimoniale dans le Banat montagneux medieval: Les dons royaux des XIV-XVI siecles

  • TITLU în română: O problematică patrimonială din Banatul Montan Medieval: donaţiile regale de secol XIV-XVI
  • Subiect: „Stăpânirea patrimonială bănăţeană, consolidată la cumpăna veacurilor XIV-XV ca urmare a măsurilor social-juridice adoptate de cei doi Angevini, a determinat evidenţierea în plan documentar a unei elite sociale româneşti, circumscrisă cu precădere arealului Banatului de deal şi de munte, ce îşi obţine acum din partea regalităţii recunoşterea oficială prin acte de nouă donaţie asupra stăpânirilor deţinute ab antiquo, conform textului de danie. Interesante, prin prisma problematicilor pe care le-au determinat, sunt donaţiile regale iniţiale ce au fost efectuate de regii maghiari dar şi de principii transilvăneni pe parcursul secolelor XIV-XVII, cu efecte mai mult sau mai puţin semnificative şi de durată asupra sistemului funciar patrimonial bănăţean. Căci într-un anume mod pot fi percepute donaţiile ce i-au avut ca beneficiari pe nobilii români bănăţeni, cărora nu au făcut altceva decât să le sporească patrimoniul funciar deja existent în zonă, prin acordarea de noi moşii în districtele bănăţene sau în comitatele învecinate (deşi acest lucru a determinat în câteva cazuri strămutarea unor familii din Banat în comitatele transilvănene), şi cu totul alte consecinţe au avut donaţiile regale sau princiare acordate elementelor alogene, reale imixtiuni în sistemul de stăpânire bănăţean (protejat de diploma privilegială din 1457), ce au generat situaţii şi reacţii extrem de diverse, individuale sau ale comunităţii locale, în funcţie de condiţiile în care s-au efectuat acele donaţii, de persoana donatarilor, de obiectul donaţiei sau de contextul temporal. O cazuistică interesantă şi variată prin prisma evoluţiei sale în timp, ce conturează şi nuanţează un aspect semnificativ al raporturilor social-juridice instaurate între puterea centrală şi comunitatea românească bănăţeană, reprezentată de o elită socială ce şi-a câştigat în timp un rol bine definit în această zonă situată la fruntariile sudice ale regatului maghiar, ulterior ale principatului transilvănean.”
  • Limba de redactare: franceză
  • Vezi publicația: Banatica
  • Editura: Muzeului Banatului Montan
  • Loc publicare: Reşiţa
  • Anul publicaţiei: 2011
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 21; anul 2011
  • Paginaţia: 37-54
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  2 / 34   >  >|