Ciupagul de Baltă în colecţiile Muzeului Regiunii Porţilor de Fier Catalog. Subzona Satul de sub munte

  • Subiect: Lucrarea oferă informaţii cu privire la cămăşile tradiţionale aflate în colecţia Muzeului Regiunii Porţilor de Fier. Casa este nucleul vieţii de familie, punctul central al activităţii gospodăreşti din care porneşte drumul spre prosperitatea sau pauperitatea membrilor ce vieţuiesc sub acoperişul acesteia. În acest sens, casa este generatoare de energii vitale, din care cauză a intrat şi în numeroase expresii unde primeşte şi sensul de familie, viaţă: „a avut casă bună cu el”, „i-a spart casa”, mirilor li se urează „casă de piatră”. Aşadar, casa reprezintă nucleul de neclintit în scurgerea vremii, principal punct de plecare al tuturor problemelor arhitectonice, iar, pe de altă parte, ingeniozitatea organizării interiorului, constituie, în acest sens, expresia defi nitorie a modului de viaţă, a mentalităţii unui popor şi a spiritualităţii acestuia.
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: III. Etnografie
  • Vezi publicația: Litua - Studii şi Cercetări
  • Editura: Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”
  • Loc publicare: Târgu Jiu
  • Anul publicaţiei: 2013
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XV; anul 2013
  • Paginaţia: 459-468
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  28 / 36   >  >|