Restaurarea şi conservarea unui "steag de breaslă" din sec. al XIX-lea aflat în colecţiile Muzeului Judeţean Satu Mare