Valorificare monumentelor în activitatea cultural- educativă desfăşurată în muzee (Dezbatere)