Conversia contemporană a patrimoniului ecleziastic din Roma. Studii de caz