Romvla-Malva ou Romvla et Malva?

 • TITLU în română: Romvla-Malva sau Romvla şi Malva?
 • Subiect: Constantin Petolescu tratează în acest articol următoarele trei problematici: 1. oraşul roman Romula posedă titlul de municipium într-o inscripţie provenind de la Oescus, datând din timpul domniei lui Marcus Aurelius şi Lucius Verus (ante 169); dar este foarte probabil că ascensiunea la rangul municipal datează din timpul împăratului Hadrian (cel mai târziu din 123-124); mai târziu, pe timpul lui Septimiu Sever (?), a primit rangul de colonia (atestare sigură, abia pe timpul lui Filip Arabul). 2. o inscripţie de la Sevilla (Hispania Baetica) prezintă cariera lui Sextus Iulius Possessor; cu ocazia miliţiilor ecvestre din Dacia Inferioară (pe linia Oltului), i s-a încredinţat şi sarcina de curator civitatis Romulensium Malvensium; după unii istorici şi epigrafişti, ar fi o denumire dublă, romană şi dacă, a aceluiaşi oraş (Romula-Malva); după alţii, cel de-al doilea atribut este doar indicaţia că Romula era situată în Dacia Malvensis. 3. o inscripţie funerară de la Smederevo (Moesia Superior) menţionează pe L. Quesidius Praesens, dec(urio) et q(uin)q(uennalis) prim(us) mun(icipii) P. Ael(i) Dru(betensis), precum şi dec(urio) mun(icipii) Vim(inacii); epitaful i-a fost pus de fiul său, IIvir co[l(oniae)] Mal(vensis) (ligatura A+L); inscripţia datează cel mai târziu de la începutul domniei lui Marcus Aurelius; Dar în această vreme, Romula era numai în situaţia de municipium; înseamnă că Malva şi Romula erau două oraşe diferite, dar situate în aceeaşi provincie (Dacia Inferior / Malvensis).
 • Limba de redactare: franceză; română
 • Secţiunea: Archaeology / Arheologie
 • Vezi publicația: Oltenia - Studii şi Comunicări
 • Editura: Muzeul Olteniei Craiova
 • Loc publicare: Craiova
 • Anul publicaţiei: 2015-2016
 • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXII-XXIII; anul 2015-2016; seria arheologie-istorie
 • Paginaţia: 137-142
 • Navigare în nr. revistă:  |<  <  11 / 22   >  >|