The residence of Praeses in Ratiaria, a new approach

 • TITLU în română: Reşedinţa unui praeses în Ratiaria, o nouă abordare
 • Subiect: Articolul de faţă prezintă cele mai recente rezultate obţinute prin intermediul săpăturilor arheologice din aşa-numitul praetorium al Ratiariei, cu ocazia campaniilor din 2013 până la momentul publicării. Principalul scop al cercetării a fost dezgroparea structurilor şi a întregii arii săpate anterior pentru a putea determina cum invaziile vânătorilor de comori din ultimele decenii au afectat complexul şi stratigrafia acestuia şi pentru a putea realiza teste de stratigrafie acolo unde incursiunile au fost minimale. Pe parcursul acestor săpături, aproape întreaga arie descoperită între anii 1982-1989 a fost dezgropată. Autorul precizează că o parte dintre săpături au cofirmat concluzii ale cercetătorilor, iar altele au generat date noi. Astfel, s-au putut face observaţii cu privire la diferite faze ale complexului, despre natura reconstrucţiilor şi alte aspecte care îmbogăţesc cunoaşterea asupra acestui praetorium.
 • Limba de redactare: engleză
 • Secţiunea: Archaeology / Arheologie
 • Vezi publicația: Oltenia - Studii şi Comunicări
 • Editura: Muzeul Olteniei Craiova
 • Loc publicare: Craiova
 • Anul publicaţiei: 2015-2016
 • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXII-XXIII; anul 2015-2016; seria arheologie-istorie
 • Paginaţia: 156-170
 • Navigare în nr. revistă:  |<  <  13 / 22   >  >|