Apostolische Administratur von Temeswar und Bischof Dr. h.c. Augustin Pacha (1923-1930)

  • TITLU în română: Administratura Apostolică de Timişoara şi episcopul Dr. h. c. Augustin Pacha (1923-1930)
  • Subiect: Anii existenţei Administraturii Apostolice de Timişoara (1923-1930), precum şi anii precedenţi, scurşi de la finele primei conflagraţii mondiale şi până la întemeierea acestei forme de organizare de factură ecleziastică şi canonică (1919-1923), stau sub semnul unor transformări profunde şi al unor adaptări deosebit de anevoioase, dar necesare, la noile realităţi politice şi administrative în care se regăsea Banatul românesc şi teritoriul actualului judeţ Arad. În acest context, Biserica Catolică ce fiinţa în această regiune de aproape nouă veacuri între fruntariile vechii Diceze de Cenad, a fost nevoită încă o dată să răspundă noilor necesităţi pastorale, sociale, economice şi politice în care se regăsea, răspuns de care dealtfel atârna însăşi buna ei funcţionare în acest areal. Cei şapte ani de existenţă ai administraturii apostolice timişorene, ca dealtfel următoarele două decenii din viaţa Episcopiei de Timişoara sunt marcaţi în mod decisiv de activitatea ierarhului Augustin Pacha şi de transformările suferite de aceasta sub influenţa păstoririi sale, dar şi a timpurilor grele ce au urmat în istoria întregii ţări.
  • Limba de redactare: germană, română
  • Vezi publicația: Revista Bistriţei: RB
  • Editura: Accent
  • Loc publicare: Cluj-Napoca
  • Anul publicaţiei: 2012
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXVI; anul 2012
  • Paginaţia: 277-290
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  20 / 28   >  >|