Lumea rurală şi agricultura din Banat în primele două decenii de regim comunist (1945-1965)

  • Subiect: În 1945 aproape 80% din populaţia României locuia în mediul rural. Ţăranii erau deosebit de tradiţionalişti şi reticenţi la schimbări. Între 1945-1949 comuniştii au asaltat încontinuu lumea satului bănăţean. La început, pentru a-i atrage pe ţărani de parte regimului, s-a efectuat reforma agrară. Ţăranii nu au putut însă să beneficieze de pământul dobândit deoarece imediat li s-au blocat recoltele si li s-au impus cotele obligatorii. Acest lucru a dus la o sărăcire dramatică a ţăranului bănăţean. Producţia cerealieră a scăzut la jumătate faţă de perioada interbelică, iar şeptelul de animale s-a redus la o treime. A urmat între 1949-1962 colectivizarea agriculturii în regiunea Timişoara. S-a început cu comasările terenurilor şi cu înfiinţarea primelor G.A.C.-uri. La început acestea mergeau foarte slab astfel încât unii colectivişti au ajuns să flămânzească. Sunt prezentate rapoarte ale îndrumătorilor trimişi la sate. Este prezentată dinamica G.A.C.-urilor din regiune între 1949-1962. Sunt prezentate metodele coercitive aplicate împotriva ţăranilor recalcitranţi, a celor care încercau să se sustragă de la predarea cotelor obligatorii sau care refuzau să se înscrie în colectiv. Acţiunea de colectivizare a mers greu. Până în 1957 doar o treime din suprafaţa regiunii era colectivizată. Între 1957-1958 aceasta a crescut la două treimi. Ţăranii au fost amăgiţi să se înscrie în întovărăşiri, apoi acestea au fost transformate în G.A.C.-uri. Abia la începutul anilor ’60, după 15 ani de regim comunist, situaţia a început să se îmbunătăţească şi în agricultură, iar nivelul de trai al ţăranilor a început să crească.
  • Limba de redactare: română, engleză
  • Secţiunea: Istorie. Studii şi articole
  • Vezi publicația: Sargetia. Acta Musei Devensis
  • Editura: Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane
  • Loc publicare: Deva
  • Anul publicaţiei: 2017
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: VIII; anul 2017; subtitlu: Acta Musei Devensis; seria nouă
  • Paginaţia: 347-372
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  20 / 32   >  >|