Reassessment of the Pliocene/Pleistocene (Neogene/Quaternary) boundary in the Dacian Basin (Eastern Paratethys), Romania

 • TITLU în română: Reevaluarea limitei Pliocen/Pleistocen (Neogen/Cuaternar) în Bazinul Dacic (Paratethysul Oriental), România
 • Subiect: Aceastǎ lucrare îşi propune tratarea a trei obiective principale: a) reliefarea unor unitǎţi lito-bio-cronostratigrafice pliocen superioare-pleistocene recent propuse (ANDREESCU et al., in print); b) separarea unor noi unitǎţi litostratigrafice pleistocene şi c) relocarea limitei Neogen/Cuaternar, respectiv Pliocen/Pleistocen, în Bazinul Dacic. În cadrul primului obiectiv autorii amintesc de: individualizarea formaţiunilor de Trajkovo (Romanian), de Vlǎdeni, de Vânǎtori (Pleistocen); redefinirea formaţiunilor de Izvoarele şi de Tuluceşti (Romanian); redefinirea biozonelor de moluşte NSM11 şi NSM12 romaniene; individualizarea a şase noi zone de moluşte cuaternare (QM4-QM9); redefinirea Romanianului şi a subetajelor sale (Pelendavianul şi Valahianul) separarea etajelor (Argedavian, Dinogetian, Ilfovian) şi subetajelor pleistocene (Milcovian, Uzunian etc.) din Bazinul Dacic. În cel de al doilea obiectiv se înscrie definirea formaţiunilor de Tetoiu (Argedavian) şi de Cǎlmǎţui (Dinogetian) şi redefinirea formaţiunilor de Coconi (Argedavian-Dinogetian) şi de Mostiştea (Dinogetian superior). Faunele de moluşte (zonele QM1-QM4) şi de mamifere (zonele MN16b, MN17), detectate în partea inferioarǎ a formaţiunilor de Frǎteşti şi de Tetoiu sugereazǎ cǎ aceste douǎ unitǎţi sunt coevale. Cel de al treilea obiectiv al lucrǎrii prezintǎ argumentele pe baza cǎrora, în Bazinul Dacic, noua poziţie a limitei Pliocen-Pleistocen poate fi acceptatǎ la baza formaţiunilor de Frǎteşti (în arealul Platformei Moesice) şi de Tetoiu (în arealul Avanfosei Carpatice), care coincide cu limita dintre cronele C2r (Matuyama inferior) şi C2An1n (Gauss superior), având o vârstǎ absolutǎ de cca. 2,6 Ma.
 • Limba de redactare: engleză; română
 • Secţiunea: Mineralogy - Paleontology / Mineralogie - Paleontologie
 • Vezi publicația: Oltenia - Studii şi comunicări. Ştiinţele naturii
 • Editura: Muzeul Olteniei Craiova
 • Loc publicare: Craiova
 • Anul publicaţiei: 2011
 • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXVII; nr. în TOM: 1; anul 2011; seria ştiinţele naturii
 • Paginaţia: 197-220
 • Navigare în nr. revistă:  |<  <  34 / 38   >  >|