Noi puncte arheologice identiicate pe raza localităţii Hodoni (com. Satchinez, jud. Timiş)

  • Subiect: Cercetările de suprafaţă întreprinse, la nivelul anului 2014, au relevat existenţa unor noi puncte arheologice într-o zonă cunoscută pentru potenţialul său arheologic şi implicit supusă detecţiilor de metale şi braconajului arheologic. În acest context, au fost identiicate trei puncte arheologice, denumite convenţional: Hodoni 3 – atribuit neoliticului şi evului mediu timpuriu (care nu face obiectul studiului nostru, urmând a fi abordate doar punctele aparţinând epocii postromane), Hodoni 4 – atribuit epocii bronzului şi epocii postromane şi Hodoni 5 – atribuit epocii postromane şi secolelor XI-XIV, respectiv o posibilă necropolă sarmatică. Localitatea este cunoscută anterior pentru cercetările arheologice întreprinse în punctele Pocioroane, Pustă, Valea Gura Tomaşului, Valea Domnească.
  • Limba de redactare: română (rezumat în engleză)
  • Secţiunea: Patrimoniu Arheologic
  • Vezi publicația: Patrimonium Banaticum: PB
  • Editura: Mega
  • Loc publicare: Cluj-Napoca
  • Anul publicaţiei: 2016
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: VI; anul 2016
  • Paginaţia: 77-90
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  7 / 20   >  >|