Exploatarea resurselor acvatice la comunităţile preistorice din tell-ul de la Hârşova (mileniul V BC) / Exploitation of aquatic resources by the prehistoric communities from Hârşova tell (5th millennium BC)

  • Subiect: „ În acest studiu prezentăm principalele rezultate obţinute din analiza resturilor faunistice provenite din nivelurile culturale Boian şi Gumelniţa din tell-ul de la Hârşova cu precădere cele legate de exploatarea resurselor acvatice (moluşte şi peşti). Datele furnizate de resturile faunistice au contribuit la realizarea de analize complexe, comparaţii între nivelurile de locuire iar în ceea ce priveşte mediul la surprinderea unor schimbări majore în timpul locuirilor succesive cum este cazul aşezării pluristratificate de tip tell de la Hârşova. Culesul moluştelor în s copuri alimentare era bazat pe bivalvele de apă dulce Unio şi Anodonta. Pescuitul este evidenţiat prin prezenţa a cel puţin 21 specii de peşti, majoritatea de apă dulce. Importanţa alimentară a peştelui creşte în perioada Gumelniţa odată cu exploatarea intensivă a tuturor resurselor de origine animală din mediului înconjurător. În ceea ce priveşte mediul, se observă o schimbare în lista principalelor specii pescuite (creştere a ciprinidelor şi a ştiucii în Gumelniţa) şi o reducere a frecvenţei bivalvei Unio crassus (specie reofilă) ca urmare a modificărilor hidro-geomorfologice.”
  • Limba de redactare: română (rezumat în engleză şi română)
  • Vezi publicația: Cercetări Arheologice: CA
  • Editura: Muzeul Naţional de Istorie a României
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 2020
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXVII; anul 2020; subtitlu: In memoriam: Dragomir Popovici
  • Paginaţia: 289-304
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  15 / 23   >  >|