L'étude d'un lot de faune provenant d'un sondage archéologique exécuté en dehors de la muraille d'enceinte de la cité de Tropaeum (Adamclisi)

  • TITLU în română: Studiul unui lot faunistic provenind de la un sondaj arheologic executat în afara zidului de incintă al cetăţii Tropaeum (Adamclisi)
  • Subiect: Sunt indicate caracteristicile etoecologice ale speciilor identificate, particularităţile ambientului şi a mediului înconjurător în cetatea de la Tropeum în timpul perioadei protobizantine, înainte de distrugerea sa de către migratori. În ciuda faptului că mulţi cercetători îşi reprezintă regiunea ca fiind una de stepă aridă tipică, în prima jumătate a mileniului I, situaţia nu se prezenta în acest mod. Zona se menţinea forestieră, abia mai târziu devenind într-o primă fază silvostepă, într-un proces de formare secundară artificială, de origine umană. Prezenţa oaselor de cerb şi de mistreţ, alături de câteva alte materiale faunistice, la cetatea Tropaeum şi îa alte sate din regiune, demonstrează că aici pădurea era foarte întinsă.
  • Limba de redactare: franceză
  • Vezi publicația: Etudes Byzantines et Post-Byzantines
  • Editura: Editura Trinitas
  • Loc publicare: Iaşi
  • Anul publicaţiei: 2001
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: IV; anul 2001
  • Paginaţia: 341-349
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  19 / 19   >  >|