Organisation des nations unies pour l'education, la science et la culture. Comite intergouvernamental pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Orientations devant guider la mise en oeuvre de convention du patrimoine mondial

  • TITLU în română: Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură. Comitetul interguvernamental pentru protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural. Orientări către îndrumarea unei implementări rapide a convenţiei patrimoniului mondial
  • Subiect: Acest material cu conţinut legislativ stabileşte condiţiile necesare pentru implementarea rapidă a unei convenţii privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural. Sunt prezentate principii generale care stau la baza întocmirii unei liste a patrimoniul mondial şi criterii specifice ce conturează procedurile care permit înscrierea şi excluderea bunurilor în şi din patrimoniul mondial UNESCO, forme prin care un stat poate beneficia de asistenţă internaţională şi alte regulamente.
  • Limba de redactare: franceză
  • Vezi publicația: Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI
  • Editura: Comisia Naţională al Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1991
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: II; nr. în TOM: 4; anul 1991; Serie Nouă
  • Paginaţia: 59-73
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  11 / 24   >  >|