Πλάτων. Δελτίων της Εταιρείας των Ελλήνων Φιλολόγων (Buletinul Societăţii filologilor greci). Anii 1949-1957, Athena, Sideri.

  • Subiect: Recenzie pozitivă, în 2 pagini, a publicaţiei periodice de filologie clasică Πλάτων, îngrijită de Societatea filologilor greci, începând cu 1949.
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Recenzii
  • Vezi publicația: Studii Clasice: StCl
  • Editura: Editura Academiei R.P.R
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1962
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: IV; anul 1962
  • Paginaţia: 411-412
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  48 / 49   >  >|