Profesori universitari chimiști ieșeni participanți la Primul Război Mondial