Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 13 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1974 Paleoliticul Superior și Epipaleoliticul din Moldova (studiu arheologic), anul 1974 BRUDIU, M. (autor)
articol de periodic 2006 Acta Musei Tutovensis, I BRUDIU, M. (autor) Prelucrarea osului și cornului în gravetianul oriental din spațiul carpato-nistrean: resurse, repertoriu, ocupații 45-47 română
articol de periodic 1998 Carpica, XXVII BRUDIU, M. (autor) Un mormînt aparținînd populației turanice, descoperit în sudul Moldovei 66-72 română
articol de periodic 1972 Cercetări istorice, III BRUDIU, M. (autor) Paleoliticul superior dintre Carpați și Siret II. Arheologie 41-54 română
articol de periodic 1978 Hierasus, I BRUDIU, M. (autor) Date noi privind cultura Gravetianului oriental din Moldova, rezultate din cercetările de la Crasnaleuca, jud. Botoșani 75- română
articol de periodic 1979 Hierasus, II BRUDIU, M. (autor) Cercetări arheologice de teren la Crasnaleuca și Cotu Miculinți 85-96 română
articol de periodic 1986 Hierasus, VI BRUDIU, M. (autor) O străveche inovație tehnică - foalele - descoperită la Crasnaleuca, comuna Coțușca, județul Botoșani .7- română
articol de periodic 1985 Pontica, XVIII BRUDIU, M. (autor) Descoperiri paleolitice și epipaleolitice pe teritoriul comunei Lumina (jud. Constanța) 13-23 română
articol de periodic 1998 Pontica, XXXI BRUDIU, M. (autor) Drumul roman prin Moldova de Jos între intuiție și realitățile arheologice 209-216 română
articol de periodic 1968 Revista Muzeelor, 4 BRUDIU, M. (autor) O descoperire hallstattiană în sudul Moldovei 344-345 română
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor, nr. 3 BRUDIU, M. (autor) , SANDU, M. (autor) Contribuții la cunoașterea schimbului în neoliticul târziu din sudul Moldovei Note şi comunicări 261-264 română
articol de periodic 1979 Revista Muzeelor, 6 BRUDIU, M. (autor) , CĂPITANU, V. (autor) , URSACHE, V. (autor) Colaborarea intermuzeală in valorificarea vestigiilor culturii geto-dacice 65-68 română
articol de periodic 1985 Thraco-Dacica, VI, nr. 1-2 BRUDIU, M. (autor) Descoperiri aparținând culturii Basarabi în sud-estul Moldovei STUDII (ETUDES) 31-36 română
articol de periodic 1987 Thraco-Dacica, VIII, nr. 1-2 BRUDIU, M. (autor) Date noi privind începutul epocii bronzului în sud-estul Moldovei STUDII (ETUDES) 10-15 română