Analele Dobrogei: AnD, I, nr. în TOM: 1, 1995, 75 de ani de la apariția primului număr, Serie nouă