Geostatistică aplicată: estimarea structurilor spațiale, 2001, Informatica geologică