Frondă și propagandă, 1996, Teatrul reformat din Anglia și Germania în secolul al XVI-lea