Materiale și dispozitive electronice organice, 1996