Carte românească veche în județul Alba (secolele XVI-XVII) - catalog, 1989