File din istoria militară a poporului român, 16, 1985