Materiale și Cercetări Arheologice, XV, 1983, A XV-A SESIUNE ANUALĂ DE RAPOARTE Muzeul județean Brașov -1981


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BRUDIU, Mihai (autor) Rezultatele cercetărilor paleolitice din stațiunea de la Cotu Miculiți, jud. Botoșani 007-013
articol de periodic AZVADUROV, H. (autor) , BORONEANȚ, Vasile (autor) , COTEȚ, P. (autor) , NEAGU, Th. (autor) , POPESCU, D. (autor) , ROMAN, Ștefania (autor) , SERINI, V. (autor) , TERZEA, Elena (autor) , VLAD, I. (autor) Principalele rezultate ale cercetărilor de la Ciuperceni-Tr. Măgurele 014-016
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) Cercetările arheologice de la Ostrovu Mare-km 873, jud. Mehedinți 017-018
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) , HUREZAN, P. (autor) , ZDROBA, M. (autor) Săpăturile arheologice de la Cladova, jud. Arad 019-022
articol de periodic MINCĂ, Aurelia (autor) , NICA, Marin (autor) Săpături arheologice în așezarea neolitică de la Grădinile, jud. Olt 023-027
articol de periodic POPUȘOI, Eugenia (autor) Săpăturile arheologice de la Trestiana, com. Grivița, jud. Vaslui 028-036
articol de periodic IGNAT, Doina (autor) Cercetările arheologice de la Suplacu de Barcău, jud. Bihor 037-040
articol de periodic HAȘOTTI, Puiu (autor) Săpăturile arheologice de la Medgidia-Satu Nou, jud. Constanța 041-044
articol de periodic NICA, Marin (autor) Săpăturile arheologice din așezarea neolitică de la ''Viaduct Cîrcea'', jud. Olt 045-049
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Șantierul arheologic Iclod (1977-1981) 050-061
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu 062-064
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Rezultatele săpăturilor de salvare de la ''Măgura Cuneștilor'' 065-069
articol de periodic DRAGOMIR, I.T. (autor) Săpăturile arheologice din așezarea cucuteniană de la Berești ''Dealul Bulgarului'', jud. Galați 070-081
articol de periodic MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Cercetările de la Drăgușeni, jud. Botoșani 082-085
articol de periodic ȘADURSCHI, Paul (autor) Așezarea neolitică din turbăria de la Lozna, jud. Botoșani 086-092
articol de periodic ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Șantierul arheologic Boiu 093-097
articol de periodic CHICIDEANU, Ion (autor) Săpăturile arheologice de la Grojdibodu, jud. Olt 098-102
articol de periodic CHICIDEANU, Ion (autor) Săpăturile arheologice de la Călugăreni, jud. Gorj 103-107
articol de periodic TUDOR, Ersilia (autor) Săpăturile arheologice de la Odaia Turcului, jud. Dâmbovița 108-111
articol de periodic FLORESCU, Adrian (autor) , FLORESCU, Marilena (autor) Cercetările arheologice de la Cîndești-Coasta Banului, com. Dumbrăveni, jud. Vrancea 112-123
articol de periodic FLORESCU, Adrian (autor) , FLORESCU, Marilena (autor) Observații recente cu privire la sistemul de fortificație al stațiunii de la Mănăstioara-Fitionești 124-130
articol de periodic GAIU, Corneliu (autor) , MARINESCU, George (autor) Săpăturile de la Archiud ,"Hînsuri'', com. Teaca, jud. Bistrița Năsăud 131-134
articol de periodic GUMĂ, Marian (autor) , SĂCĂRIN, Caius (autor) Cercetările arheologice de la ''Stenca'' Liubcovei 135-137
articol de periodic CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Raport asupra săpăturilor întreprinse în satul Tășad, com. Drăgești, jud. Bihor 138-142
articol de periodic ZOLTAN, Szekely (autor) Rezultatul ultimelor cercetări din județul Covasna, în așezări din epoca bronzului și prima vîrstă a fierului 143-148
articol de periodic TĂTULEA, Corneliu Mărgărit (autor) Săpăturile din așezarea hallstattiană timpurie de la Portărești, jud. Dolj 149-154
articol de periodic ALDEA, I. Al. (autor) , CIUGUDEAN, Horia (autor) , VASILIEV, V. (autor) Cercetări în așezarea fortificată din prima vîrstă a fierului de la Teleac, jud. Alba 155-158
articol de periodic GUMĂ, Marian (autor) , SĂCĂRIN, Caius (autor) Șantierul arheologic Valea Timișului - "Rovină'' 159-160
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Cercetări arheologice în așezarea hallstattiană de la Gura Canliei, jud. Constanța 161-171
articol de periodic VASILIEV, V. (autor) , ZRÎNYI, A. (autor) Raport asupra cercetărilor de la Chendu, jud. Mureș 172-173
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela (autor) Cercetările din așezarea antică de la Vișina, com. Jurilovca, jud. Tulcea (secolele VI-V î. e.n.) 174-177
articol de periodic ȘTEFAN, Alexandru Simion (autor) Cercetări aerofotografice în anii 1978-1980 178-192
articol de periodic CONOVICI, Nicolae (autor) , NEAGU, Marian (autor) Șantierul arheologic Piscu Crăsani 193-200
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) Cercetări arheologice în așezarea geto-dacă de la Răcătău, jud. Bacău 201-210
articol de periodic BAZARCIUC, Violeta-Veturia (autor) Cetatea geto-dacă de la Bunești, jud. Vaslui 211-217
articol de periodic TĂTULEA, Corneliu Mărgărit (autor) Sondaj arheologic în cetatea geto-dacă de la Bîzdîna, jud. Dolj 218-225
articol de periodic BERCIU, Dumitru (autor) , IOSIFARU, Mariana (autor) Săpăturile arheologice de la Ocnița, jud. Vîlcea 226-228
articol de periodic TURCU, Mioara (autor) Cercetări arheologice la Bragadiru 229-231
articol de periodic ANDRIȚOIU, Ioan (autor) , DAICOVICIU, Hadrian (autor) , FERENCZI, Istvan (autor) , GLODARIU, Ion (autor) , IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) , RUSU, Adriana (autor) Cercetări arheologice la Sarmizegetusa Regia 232-234
articol de periodic ANASTASIU, Florian (autor) , SÂRBU, V. (autor) Cercetările arheologice din așezarea geto-dacă de la Grădiștea, jud. Brăila 235-241
articol de periodic GLODARIU, Ion (autor) , IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) , NAGLER, Thomas (autor) , RILL, Martin (autor) Cercetări arheologice la Șura Mică 242-245
articol de periodic ALICU, Dorin (autor) , DAICOVICIU, Hadrian (autor) , ILIEȘ, Constantin (autor) , PISO, Ioan (autor) , POP, Constantin (autor) , SOROCEANU, Alina (autor) Săpăturile de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 246-275
articol de periodic MOGA, Vasile (autor) Cercetări arheologice în castrul roman de la Apulum 276-280
articol de periodic HALASU, A. (autor) , IAMBOR, Petre (autor) , MATEI, Ștefan (autor) Șantierul arheologic Cluj-Mănăștur 281-286
articol de periodic BAJUSZ, Ștefan (autor) , CHIRILĂ, Eugen (autor) , GUDEA, Nicolae (autor) Săpăturile arheologice executate la Moigrad (Porolissum) I. Castrul de pe ''Pomet'' 285-288
articol de periodic GAIU, Corneliu (autor) , MARINESCU, George (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) Cercetările arheologice din castrul roman de la Ilișua, jud. Bistrița Năsăud 289-292
articol de periodic DIACONESCU, Alexandru (autor) , ISAC, Dan (autor) , OPREANU, Coriolan (autor) Castrul roman Gilău 293-296
articol de periodic DIACONESCU, Alexandru (autor) , ISAC, Dan (autor) , OPREANU, Coriolan (autor) , PISO, Ioan (autor) Castrul roman de la Cășei 297-298
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) Săpăturile de salvare de la Gherla 299-303
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Cercetările și săpăturile arheologice executate pe linia înintată de turnuri a limesului de vest 304-305
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Cercetările arheologice de la Tibiscum 306-323
articol de periodic CHIȚU, Ștefan (autor) , POPILIAN, Gheorghe (autor) , VASILESCU, M. (autor) Săpăturile arheologice de la Romula 324-326
articol de periodic BÎCIU, F. (autor) , NICA, Marin (autor) , TĂTULEA, Corneliu Mărgărit (autor) , TUDOR, Dumitru (autor) Șantierul arheologic Sucidava Celei 327-335
articol de periodic BARDAȘU, Petre (autor) , BICHIR, Gheorghe (autor) Șantierul arheologic Stolniceni-Buridava 336-343
articol de periodic POPILIAN, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice din așezarea civilă a castrului de la Slăveni, jud. Olt 344-345
articol de periodic POENARU - BORDEA, Gheorghe (autor) , VLĂDESCU, Cristian M. (autor) Cercetările arheologice în castrul roman de la Racovița și zona aferentă 345-349
articol de periodic BUJOR, Exspectatus (autor) Lucrările de restaurare și consolidare la castrul cu zid de piatră de la Bumbești-Jiu, jud. Gorj 350-351
articol de periodic BUCOVALĂ, Mihai (autor) , PAPUC, Gheorghe (autor) Date noi despre fortificația de la Ovidiu, muncipiul Constanța 352-354
articol de periodic PANAITESCU, Adrian (autor) Cercetările arheologice din sectorul D al cetății Tropaeum Traiani 355-356
articol de periodic DOMĂNEANȚU, Catrinel (autor) Rezultatele săpăturilor arheologice de la Histria-sector A 357-360
articol de periodic COVACEF, Zizi (autor) Cercetările din sectorul V al cetății Capidava 361-366
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice de la Biharea 367-374
articol de periodic BLĂJAN, Mihai (autor) , POPA, Alexandru (autor) Cercetările arheologice de la Alba Iulia ''Stația de salvare'' 375-380
articol de periodic BEJAN, Adrian (autor) , BENEA, Doina (autor) Așezarea din secolele III-IV e. n. de la Timișoara -Cioreni 381-383
articol de periodic NEAGU, Nina (autor) , OLTEANU, Ștefan (autor) Rezultatele cercetărilor arheologice de la Șirna-Prahova 384-387
articol de periodic BEJAN, Adrian (autor) , BENEA, Doina (autor) Șantierul arheologic Hodon-Pustă 388-394
articol de periodic NICA, Marin (autor) , POPILIAN, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice de la Locusteni-''La Gropan'' 395-397
articol de periodic PALADE, Vasile (autor) Săpăturile arheologice din necropola de la Bîrlad-Valea Seacă 398-406
articol de periodic BRUDIU, Mihai (autor) Cercetări arheologice de salvare la Vînători, jud. Galați 407-414
articol de periodic NICU, Mircea (autor) , ȚAU, Stela (autor) Necropola din sec. al IV-lea de la Barcea 415-428
articol de periodic MITREA, Ion (autor) Rezultatele cercetărilor arheologice din așezarea de la Izvoare-Bahna (sec. VI-IX e.n) 429-434
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) , DIACONU, Petre (autor) , PAPASIMA, Tudor (autor) , SÂRBU, V. (autor) , VLĂDILĂ, P. (autor) Cercetările arheologice de la Păcuiul lui Soare 435-436
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor executate la Slon 437-438
articol de periodic MIHAI, Viorica (autor) Cercetările arheologice de la Dridu-''La Metereze'' (1978-1980) 439-445
articol de periodic HEITEL, Radu (autor) Săpăturile arheologice din așezarea de la Alba Iulia 446-445
articol de periodic ZAHARIA, Eugenia (autor) Săpăturile arheologice de la Bratei, jud. Sibiu 449-451
articol de periodic TEODOR, Dan Gh. (autor) Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice de la Lozna-Străteni, jud. Botoșani 452-455
articol de periodic COMAN, Ghenuță (autor) , TEODOR, Dan Gh. (autor) Săpăturile arheologice de la Drăgești-Vaslui 456-463
articol de periodic MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) , TEODOR, Dan Gh. (autor) Săpăturile arheologice de la Gura Idrici-Vaslui 464-469
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Cercetările arheologice efectuate în comuna Nufăru jud. Tulcea 470-473
articol de periodic IOSIPESCU, Sergiu (autor) , URSU, Traian (autor) , URSU, Viorica (autor) Cercetări arheologice la Cetatea de Piatră (Chioar) 474-483
articol de periodic CHIȚESCU, Lucian (autor) , PAPASIMA, Tudor (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) , RĂDULESCU, Venera (autor) , VLĂDILĂ, P. (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Orașul de Floci) 484-490
articol de periodic GEORGESCU, Laurenția (autor) Date antropologice preliminare asupra materialului osteologic uman descoperit în necropola I-a de la Piua Petrii 491-497
articol de periodic ZOLTAN, Szekely (autor) Rezultatele săpăturilor privind epoca feudală executate în jud. Covasna 498-503
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) , POPESCU, Rica (autor) Principalele rezultate ale săpăturilor de la Curtea Domnească din Vaslui 504-507
articol de periodic CANTACUZINO, Gh. I. (autor) , DIACONESCU, Petre (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Cercetări arheologice în zona centrală a orașului Tîrgoviște 508-512
articol de periodic IAMBOR, Petre (autor) Sondajul arheologic de la Zalău-Ortelec 513-514
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) Rezultatele cercetărilor arheologice din așezarea medievală de la Tg. Trotuș, jud. Bacău 515-528
articol de periodic CONSTANTINIU, Margareta (autor) , PANAIT, Panait I. (autor) Șantierul arheologic Străulești-Măicănești 529-531
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetările arheologice de la Mănești-Buftea 532-536
articol de periodic PANAIT, Panait I. (autor) Cercetări arheologice de la Palatul Domnesc de la Curtea Nouă din București 537-540
articol de periodic LAZĂR, Mircea Dan (autor) , WOLLMANN, Wolker (autor) Un cuptor de redus minereu de fier descoperit la Ghelari, Hunedoara 541-544
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) Sondajul arheologic de salvare de la Ester 545-550
articol de periodic BRĂCĂCESCU, Cristian (autor) , CIUCEANU, Radu (autor) Cercetări arheologice de la Palatul Ghica-Tei 551-554