Revista Bistriței, XXVI, anul 2012

  • Anul publicației: 2012
  • Publicată de: Complexul Muzeal Bistrița
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
KACSO, Carol Depozitul de bronzuri de la Buruslău, județul Sălaj .9-18 română
MARINESCU, George Piese de lut ars cu semnificație cultică descoperite în așezări de tip Gava-Holihradi în nord-estul Transilvaniei 19-36 română
RĂDULESCU, Gabriela Ceramica dacică din cetatea de la Viile Tecii, jud. Bistrița-Năsăud 37-48 română
DANA, Dan, GAIU, Corneliu, ZĂGREANU, Radu Un nou duplicarius din ala I Tungrorum Frontaniana atestat pe un vas descoperit în castrul roman de la Arcobadara/Ilișua 49-56 română
MUSTAȚĂ, Silvia Vasele de bronz romane de la Ilișua/Arcobadara 57-88 română
BÎRCĂ, Vitalie, COCIȘ, Sorin Ateliere și producția de fibule de tip "sarmatic" )Almgren grupa VII, seria i) 89-104 română
NEMETI, Sorin Iordanes și gepizii. Între goticism, pangermanism și Walter Goffart 105-111 română
GAIU, Corneliu Patrimoniul transilvănean în corespondența lui Iulian Marțian 113-155 română
MĂRCULEȚ, Vasile Informații despre teritoriile de la Dunărea de Jos cuprinse în cronica lui Mihail Attaleiates 156-159 română
GEORGIȚĂ, Mihai Însemnările rezisdentului austriac Johann Cristoph von Kindspreg despre țările române în timpul războiului turco-polon din 1672-1674 160-172 română
ONOFREIU, Adrian Restituiri istorice. Cronica parohiei greco-catolice Șoimuș scrisă de Ioan Baciu 173-202 română
DOLOGA, Dorin Practici electorale în zona Năsăudului 1869-1914 203-215 română
DĂNCILĂ, Andreea Astra și recunoașterea literară în Transilvania: premiul "Andrei Mureșanu" 216-222 română
MÎNDRUȚ, Stelian The struggle od the Austro-Hungarian romanians for national unification on the eve of and during world war I 223-231 engleză
DIN, Petre Mihai Eminescu și chestiunea evreiască 232-238 română
PINTEA, Aura Copii evrei și copii creștini - amintiri din copilărie din vremuri apuse. Studiu de istorie orară 239-248 română
RUDOLF, Cristian Die deutschen aus den Banater Bergland 1918-1940. Sozio-wirtschaftliche und politische Aspekte 249-263 germană
VANKO GHEORGHE, Dusan L'udovit Boor și Ivan Bujna - personalități ale slovaciloer evanghelici din România în secolul XX 264-276 română
CĂLIN, Claudiu Apostolische Administratur von Temeswar und Bischof Dr. h.c. Augustin Pacha (1923-1930) 277-290 germană
BORZAN, Marius Comisiile de expropriere și împroprietărire. (Reforma agrară din 1921 în Sălajul interbelic) 291-325 română
UILĂCAN, Iosif Evoluția județului Bistrița-Năsăud 1944-1945 326-352 română
MOLDOVAN, Grigore Cultura și politică în România anilor '50. Considerații pe marginea impunerii modelului pedagogic sovietic în predarea istoriei 353-368 română
GAIU, Corneliu, POPESCU-DOLJ, Șerban Reabilitarea imobilului din Piața Centrală nr. 24 Bistrița. Studiu arheologic și de arhitectură 369-382 română
FREY, Anette, GUDEA, Nicolae Konrad Weidemann (1938-2010) 383-386 română
VULPE, Alexandru Obiceiuri funerare din epoca bronzului la Dunărea Mijlocie și Inferioară - Motzoi-Chicideanu Ion 387-394 română
VULPE, Alexandru Repertoriul arheologic al județului Maramureș - Kacso C. 394-397 română
CHIȘ, Silvius Death in Ancient Rome - Hope Valerie 397-399 română