Atlasul lingvistic român pe regiuni: Sinteză, 2012