Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MITU, Melinda (autor) , SĂLĂGEAN, Tudor (autor) Principele Ștefan Bocskai și epoca sa - Cuvînt înainte .7-10 română
articol de periodic DORNER, Anton (autor) Statutul juridic al Transilvaniei în timpul principelui Bocskai .11-18 română
articol de periodic SĂLĂGEAN, Tudor (autor) Ascensiunea politică a lui Ștefan Bocskai. Relații familiale și intrigi politice în Transilvania unei epoci de criză 19-29 română
articol de periodic NEGYESI, Lajos (autor) Bătălia de la Almosd-Diosig /Dioszeg) cea mai importantă luptă în mișcarea antihabsburgică condusă de Ștefan Bocskai 30-37 română
articol de periodic LUPESCU MAKO, Maria (autor) Testamentul politic al lui Ștefan Bocskai 38-62 română
articol de periodic RUSZ-FOGARASI, Eniko (autor) Un alt Ștefan Bacskai 63-75 română
articol de periodic MUREȘAN, Ovidiu (autor) Relatările călătorilor străini despre Ștefan Bocskai și epoca sa 76-84 română
articol de periodic SZEGEDI, Edit (autor) Bocskai în memorialistica și cronistica săsească din secolul al XVII-lea 85-90 română
articol de periodic PECICAN, Ovidiu (autor) Ștefan Bocslai în istoriografia română recentă (1989-2005) 91-103 română
articol de periodic KOVACS, Andras (autor) Placa comemorativă a casei Bocskai din Cluj (1606) 104-110 română
articol de periodic MIHALY, Melinda (autor) Casa Bocskai din Cluj. Contribuții la istorticul clădirii 111-117 română
articol de periodic CĂLIAN, Livia (autor) Personalități transilvane din epoca lui Ștefan Bocskai în medalistică 118-130 română
articol de periodic PAP, Francisc (autor) Despre circulația monetaqră în Transilvania la sfîrșitul secolului al XVI-lea și începutul secolului al XVII-lea 131-139 română
articol de periodic BEREK, Lajos (autor) Principele Ștefan Bocskai în reprezentări artistice de-a lungul timpurilor 140-162 română