Monumentul, 1, 2012, Lucrările Simpozionului Național Monumentul – Tradiție și viitor. Ediția a XIII-a, Iași, 2011