Danubius, XXIII, 2005


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CROITORU, Costin (autor) Considerații privind locuirea civilă în preajma limes-ului Nord-dunărean al Provinciei Moesia Inferior .7-24 română
articol de periodic PĂTRAȘCU, Ion (autor) Cîteva descoperiri de tip Sîntana de Mureș - Cerneahov în județul Teleorman 25-32 română
articol de periodic MIREA, Pavel (autor) Descoperirile funerare Sîntana de Mureș-Cerneahov de la Lăceni-Cioroaica (jud. Teleorman) 33-42 română
articol de periodic LANGU, Sorin (autor) Aspecte ale circulației monetare între anii 700-971 la Sud și Est de Carpați 43-55 română
articol de periodic STROIA, Marian (autor) Un izvor mai puțin cunoscut despre campania de la Prut din 1711 57-72 română
articol de periodic NEAGOE, Claudiu (autor) Unitatea românească în "secolul fanariot" mit sau realitate istorică? 73-80 română
articol de periodic CROITORU, Costin (autor) , APOSTU, Gabriela (autor) Inițiative de încurajare a istoriografiei românești reflectate în presa de la mijlocul secolului al XIX-lea 81-93 română
articol de periodic STANCIU, Ștefan (autor) Transporturi de mărfuri efectuate de flota elenă pe Dunărea maritimă în perioada 1847-1861 95-106 română
articol de periodic GEACU, Sorin (autor) Contribuții la cunoașterea pădurilor Moldovei. Regiunea a III-a silvică Bîrlad 107-116 română
articol de periodic COSTIN, Gabriela-Ana (autor) Invația Germaniei în vestul Europei. Reacții și reflecții ale presei române 117-126 română
articol de periodic NICU, Mircea (autor) , ILIE, Costel (autor) Tezaurul monetar de la Țigănești, comuna Munteni, județul Galați 127-161 română
articol de periodic RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) , KONIG, Carol (autor) Marginalii privind două piese rare de armament 163-166 română
articol de periodic RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) Miscellanea Historica (III) Documenta et Sphradistica 167-198 română
articol de periodic ROGOJANU, Ion (autor) Un document inedit privvind urmașii domnitorului Alexandru Ioan Ciza 199-204 română
articol de periodic BAHAMAT, Elena-Ingrid (autor) Valori materiale din colecțiile Muzeului de Istorie Galați și rolul lor în cercetarea vieții cotidiene 205-207 română