Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic NICOLAE, Marieta (autor) O nouă metodă (fotografică) de dozare a elementelor &-active în soluții .9-20
articol de periodic NICOLAE, Marieta (autor) Influența ionilor adsorbiți pe microscristale de AgBr asupra sensobilității emulsiilor ionografice 21-28
articol de periodic GASPAR, Emilian (autor) , LICAREȚ, C. (autor) , ȘERBAN, D. (autor) Dezactivarea apelor contaminate cu izotopi radioactivi 29-38
articol de periodic NEAGU, D. (autor) , SALUCVADZE, R. (autor) Interacțiunile mezonilor pi+ cu hidrogenul și carbonul șa Epi+=78MeV 39-54
articol de periodic NEAGU, D. (autor) Manometru diferențial pentru măsurarea densităților lichidelor 55-59
articol de periodic SAHINI, Maria (autor) O nouă formula pentru determinarea factorului Lorentz gamma c, la jeturile de mezoni 61-66
articol de periodic VALERIU, A. (autor) Metoda trecerii rapide adiabatice în rezonanța magnetică nucleară I. 67-73
articol de periodic SEMENESCU, G. (autor) , IONESCU, D. (autor) Aparat pentru obținerea hidrogenului pur 75-78
articol de periodic BUZNEA, G. (autor) , GRIGORESCU-SABĂU, C (autor) Analiza izotopică a plumbului din cîteva minereuri din R.P.R. 79-86
articol de periodic LITERAT, R. (autor) , MEITERT, S. (autor) , ONCESCU, Mircea (autor) , PETRU, I. (autor) Măsurarea continuă a radioactivității beta a atmosferei 87-101
articol de periodic ONCESCU, Mircea (autor) , APOSTOL, Ionel (autor) Ecranarea surselor de neutroni folosite în industrie 103-113
articol de periodic BIRNBAUM, M. (autor) , GASPAR, E. (autor) , ONCESCU, Mircea (autor) , ȘAMDRU, P. (autor) , TEITEL, T. (autor) Determinarea pierderilor de fluid în conducte magistrale cu ajutorul trasorilor radioactivi 115-124
articol de periodic HĂNGĂNUȚ, M. (autor) , PECULEA, M. (autor) Manometru cu indicare la distanță pentru presiuni înalte 125-127
articol de periodic GRIGOROVICI, Radu (autor) , CROITORU, N. (autor) , DEVENYI, A. (autor) Studiul stratelor de plumb obținute prin evaporate în vid. Coeficientului termic al rezistenței electrice 129-137
articol de periodic GRIGOROVICI, Radu (autor) , CROITORU, N. (autor) , NICOLAESCU, L. (autor) Studiul stratelor de plumb obținute prin evaporate în vid. II. Constanta Hall 139-151
articol de periodic MULLER, Adam (autor) Ventuil de admisie cu fir de platină 153-156
articol de periodic PAȘCALĂU, M. (autor) , MULLER, Adam (autor) Adaptarea detectorului de scurgeri PTI-4A în vederea analizelor spectrometrice de masă 157-164
articol de periodic PASCARU, Iancu (autor) , VALERIU, A. (autor) Spectrograf pentru studiul rezonanței paramagnetice electronice în domeniul microundelor 165-170
articol de periodic COMȘA, George (autor) , IOSIFESCU, Beatrice (autor) Dispozitiv simplu pentru măsurarea vitezei de evaluare a pompelor de vid preliminar 171-173
articol de periodic CORCIOVEI, Aretin (autor) , CROITORU, N. (autor) Tipuri de ordonare în aliaje binare cubic centrate 175-183
articol de periodic MÎNZATU, Ioan (autor) Unele probleme ale polarizării nucleonilor rapizi 185-201
articol de periodic ROSENBERG, M. (autor) Asupra dependenței de temperatură a proprietăților magnetice ale magneților permanenți cu structură anizotropă 203-210
articol de periodic VÎLCOV, Nicolae (autor) Probleme generale în legătură cu folosirea contoarelor cu scintilație pentru măsurarea intervalelor de timp 211-216
articol de periodic BALLA, Dionisie (autor) Despre supraconductivitatea metalelor și aplicarea ei la criotroane și elemente de memorie 217-231
articol de periodic BERINDE, A. (autor) Flurescenâa nicleară de rezonanță 233-259