Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic LIVOVSCHI, Leon (autor) Utilizarea contactelor speciale pentru asigurarea funcționării corecte 1231-1245
articol de periodic MUNTEAN, Ion (autor) Asupra teoriei codurilor grupale și aplicațiile lor la sinteza multipolilor cu contacte și relee 1247-1257
articol de periodic ROȘCULEȚ, Marcel (autor) Cercetări asupra seriilor trigonometrice V. Sumabilitatea seriei Fourier asociată unei funcții neintegrabile 1259-1279
articol de periodic STOKA, Marius (autor) Asupra funcției de repartiție a unei repartiții multinomiale 1281-1285
articol de periodic ISTRĂȚESCU, Vasile (autor) Asupra unor clase de operatori regularizabili (II) 1287-1292
articol de periodic LICA, Dionis (autor) Despre o nouă generalizare a metodei lui Newton pentru reolvarea ecuațiilor funcționale nelineare 1293-1204
articol de periodic UNGUREANU, Elena (autor) Mișcări ale fluidelor în medii poroase neomogene 1305-1309
articol de periodic CHIRILĂ, SOCOLESCU (autor) Mișcarea supersonică în jurul unui con eliptic prevăzut cu aripi laterale 1311-1325
articol de periodic POPOVICI, Iulian (autor) Derivate generalizate în teoria formalăn a omologiei 1327-1337
articol de periodic CREANGĂ-SÎMBOAN, Anca (autor) Asupra dispersiei produsului de variabile aleatoare independente 1339-1345
articol de periodic COHN, Harry (autor) Asupra unei teoreme a lui U. Grenander 1347-1349
articol de periodic TEODORESCU, N. (autor) Asupra unei teoreme privind tensorul de curbură 1351-1356
articol de periodic DUCARU-DRAGA, Ana (autor) Asupra mișcării compresibile subsonice în jurul unor profile obținute prin transformări conforme de un tip particular 1357-1364
articol de periodic ZIDĂROIU, Corneliu (autor) Asupra unui model de transport în mai multe etape 1365-1369
articol de periodic SOFONEA, Liviu (autor) Asupra concepției cuantice-relativiste a fotonului 1371-1404
articol de periodic IAMBOR, Ilie (autor) Teorema de separare a lui Jordan (aspecte metodologice) 1405-1410
articol de periodic MOCANU, Petru (autor) A II-a sesiune științifică a tineretului, București 20-22 mai 1968 1411-1415