Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
LAZĂR, Ioachim Dr. Ionaș Vasile la a 60-a aniversare 13-16 română
MĂRCULEȚ, Vasile Basarab Ier a-t-il gouverné aux Bouches du Danube? Considérations concernant le début de la domination de la Valachie sur le sud-ouest de Boudgeak  19-30 franceză
MĂRCULEȚ, Vasile Interese, conflicte și competitori în comerțul de la gurile Dunării și limanul Nistrului la sfârșitul seco-lului al XIII-lea și în secolul al XIV-lea  31-53 română
TĂTAR, Octavian Formule de protocol în tratatele habsburgo-transilvănene din anii 1540-1570 – între tradiție și modernitate  55-61 română
IVĂNUȘ, Dan Sigilii și ștampile de vecinătăți sibiene. 63-68 română
DÎRJA, Ileana Tentația lui Homo Europaeus: Episcopul romano-catolic Batthyány ignác (1741-1798) 69-100 română
DIN, Petre Violență și răscoală în spațiul transilvănean la 1784  101-108 română
BOTEZAN, Liviu Tabele statistice privind categoriile de țărani aserviți proprietarilor feudali din comitatele Hunedoara și Zarand la 1820  109-122 română
RUS, Dorin-Ioan Distrugerea Reghinului în noiembrie 1848 123-136 română
MARC, Dorel Implicarea studenților toplițeni în sprijinul Mișcării Memorandiste din timpul dualismului austro-ungar. Atitudinea lui Elie (Miron) Cristea față de mișcarea memorandistă  137-142 română
VULEA CAMELIA, Elena Modalități de instituire a preoților în vicariatul greco-catolic al Hațegului (1850-1918) 143-160 română
BASARAB, Maria Vicariatul greco-catolic Hațeg. File de cronică  161-164 română
LĂCĂTUȘ, Lucian Rolul ortodoxiei în dezvoltarea sentimentului național în Transilvania  165-172 română
DIN, Petre Intrarea împăratului Francisc Iosif I în 1852 în Transilvania. Discurs și reprezentare  173-178 română
DRĂGHIȚĂ, Zevedei-Ion, SUCIU, Viorica Din corespondența lui Ioan Pop Reteganul cu Ioan Micu Moldovan  179188 română
PORACZKY, Rozalia Evenimente cultural-științifice pe paginile periodicelor maghiare din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea  189-196 română
GHEORGHE, Lavinia-Dacia Învățători și preoți transilvaneni în Dobrogea secolului XIX, până la revenirea Dobrogei la țară  197-208 română
BÎRLIANU, Marius Organizarea administrativă a Scaunului Orăștiei între 1867-1914  209-222 română
MAGDĂU, Petru Aspecte privind activitatea tipografică a lui Ioan Micu Moldovan (1877-1879)  223-248 română
BIȚU, Voichița Memoria colecțiilor bibliotecii Astra: Ioan Pop Reteganul  249-258 română
BODA, Gherghina Hunedorenii și Anul Milenar Maghiar (1896). Relatări în Gazeta Transilvaniei  259-262 română
BODA, Gherghina Anul Milenar și „Afacerea Pulszky” reflectate în paginile Gazetei Transilvaniei. 263-268 română
GIURAN, Valeriu Aspecte privind activitățile Diviziei 1 Infanterie Română în perioada 1883-1900  277-284 română
STANCU, Daniela Ion Pop Reteganul – redactor și editor 285-276 română
VELE ANA, Maria Aspecte referitoare la revizuirea articolului VII al Constituției din 1866 consemnate în rapoartele diplomatice franceze  285-294 română
BARNA, Carmen-Maria Considerații privind învățământul primar confesional greco-catolic din Valea Jiului în perioada 1867-1918 (I) 295-306 română
LAZĂR, Ioachim Contribuția locuitorilor Țării Hațegului la realizarea Marii Uniri din 1918  307-368 română
IVĂNUȘ, Dan Drapelul uniunii foștilor legionari români Sibiu 1918-1919  369-372 română
MIRCEA IONELA, Simona Catedrala Încoronării, 15 octombrie 1922. Încoronarea suveranilor României Mari. Regele Ferdinand i și Regina Maria (din colecțiile muzeului din Alba Iulia)  373-382 română
PLOSCĂ, Maria-Cristina Repere din activitatea asociației generale a românilor uniți din Vicariatul Hațeg  383-386 română
MANDAE, Cristina Contribuții bănățene la istoriografia interbelică  387-393 română
DOLTU, Dana De la clasicism spre iluminism sau cartea franceză de secol XVII în colecția Brukenthal  391-601 română
DEMȘEA, Dan Reactivarea fiefului electoral al lui Vasile Goldiș în Protopopiatul Ortodox Român al Radnei (1930-1932) 395-402 română
PLOSCĂ, Maria-Cristina Cultură și viață socială interbelică în paginile revistei „Cele trei Crișuri”  403-407 română
POP, Marin Alegerile parlamentare parțiale din februarie 1936 în județul Hunedoara  409-424 română
HERBAN, Adela Prizonierii de pe teritoriul României – o permanență în relațiile diplomatice România – Vatican (1939- 1944)  425-438 română
HERBAN, Adela Relațiile diplomatice România – Vatican (1940 – 1944). Problema evreiască  439-467 română
MIHEȚ, Darius Construcții ecleziastice devene  469-472 română
MUND, Ana Minoritățile naționale ale județului Hunedoara în prima jumătate a sec. XX 473-479 română
BARON, Mircea Considerații privind activitatea casei de pensiuni a funcționarilor societății „Mica” din complexul minier de la Brad  481-498 română
MIHEȚ, Darius Întovărășirile agricole din județul Hunedoara  499-520 română
BODEANU DENISA, Florentina Diplomați americani sub lupa securității – Cazul delegației Mark Siljander  521-540 română
CRĂCIUN, Cornel Ipostaze ale adolescenței în filmul românesc 541-558 română
DREGHICIU, Doina, MIRCEA, Gabriela Efemeride tipografice din deceniul al treilea al secolului al XIX-lea, păstrate în Biblioteca veche a muzeului din Alba Iulia  561-576 română
BASARAB, Maria Un colligat post-incunabul pentru uz didactic 577-581 română
OROS, Ioan Ipostaze ale insecurității cărții după însemnările de pe cartea românească veche din Țara Silvaniei (sec. xvii-xix)  583-389 română
ACANTEU, Teodora Camelia Atitudini succesionare în însemnări de carte de pe teritoriul comitatului Alba de Jos din perioada secolului al XVIII-lea (preliminarii)  603-608 română
MIRCEA, Gabriela, MIRCEA, Ioan Restituiri istorice legate de o scrisoare a protopopului Veneției de Jos, Ioan Clain, adresată vlădicii Ioan Bobb, în 30 mai 1788  609-621 română
BASARAB, Maria, DEJU, Georgeta Însemne mănăstirești aflate pe cărți vechi din Biblioteca muzeului devean  623-632 română
BODO, Cristina, DEJU, Georgeta Bibliotecarii „Societății de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara”(„Hunyadvármegyei történelmi és régészeti társulat”)  633-643 română
MUSCĂ, Elena Ioan Pop Reteganul – redactor și colaborator activ al Gazetei de duminică  645-649 română
BASARAB, Maria Un catalog al cărților Reuniunii învățătorilor greco-catolici din ținutul Hațegului 651-654 română
DRĂGAN, Ciprian Regulamente și statute ale bibliotecilor din comitatul Hunedoara la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX  655-659 română
OROS, Ioan Istoriografia asupra cărții românești din Transilvania, în perioada interbelică  661-672 română
BEJINARIU, Corina Muzeul în contextul preocupărilor legate de prezervarea patrimoniului cultural imaterial 673-679 română
BEȘLIU, Olga, BEȘLIU MUNTEANU, Petre Catalogul pieselor provenite de la biserica azilului din Sibiu  681-694 română
COZMA, Aurelia Din istoria teatrului sibian 695-702 română
MARINOIU, Vasile Meșteri iconari din Gorj, în secolele al xviii-lea și al xix-lea  703-705 română
SLĂVUICĂ, Oana Epitafe din secolele XVIII-XIX aparținând colecției Muzeului Național de Artă al României  707-718 română
POPESCU, Elena Pictura religioasă a pictorului Mișu Popp  719-764 română
TAMAS, Alice Ferestre spre cer. Considerații privind prelucrarea sticlei pentru iluminat în secolul XIX și XX 765-777 română
POPESCU, Elena Scena alegorică, mitologică și istorică în creația lui Mișu Popp  779-792 română
IONESCU, Doina Alois Riegl și contribuția sa la consacrarea metodei de cercetare în istoria artei  793-878 română
PĂDUREAN, Dominuț Considerații privind toponimul „plai” (cu referiri speciale la arealul Țării Moților)  801-805 română
STANCIU, Camelia Epidemia de holeră din 1873 pe teritoriul Transilvaniei. Cauze și efecte  807-812 română
BÎRLIANU, Marius Evoluția demografică a scaunului Orăștie între 1867 –1914  813-820 română
MĂRCULEȚ, Ioan Populația ortodoxă în cadrul structurii confesionale a Transilvaniei între anii 1930 și 2002  821-826 română
MIRCEA IONELA, Simona Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății  827-835 română
ȘUTA ALINA, Ioana Problematica alimentației populației rurale românești transilvănene reflectată în presa vremii la mijlocul secolului al xix-lea și începutul secolului xx . 837-842 română
SOREA, Daniela O abordare din perspectivă individuatoare a ceremoniei agrare a cununii în Țara Oltului  843-850 română
DELEANU, Valerie, MAIOR, Carmina Troițele – necesitatea repertorizării; propuneri de tipologie  851-858 română
ȘERDAN MARIA, Jeanina Investigarea cimitirelor creștine urbane din România modernă și contemporană (1880-1950)  859-875 română
BODA, Gherghina Conjunctura culturală a apariției muzeelor în Transilvania  875-901 română
DEMȘEA, Dan Inițiative muzeale arădene până la 1881. Colectii, colecționari, donatori, cercetători, expoziții. 903-908 română
MUSCĂ, Elena Tehnologii moderne pentru realizări expoziționale și practici financiare adecvate. 909-913 română
SARCA, Vasile Din istoricul secției de artă a muzeului Țării Crișurilor din Oradea din perioada funcționării sale în palatul baroc (1971-2005)  915-920 română
HOCHHAUSER, Ronald Istoria tramvaiului din Oradea - Borcea L., Apan M. 923-926 română
MIRCEA, Gabriela Xilogravura de la Sibiu (sfârșitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea) - Tatai A. 927-927 română
LAZĂR, Ioachim Cronica activității cultural – științifice a Secțiilor de Istorie și Artă și Relații cu Publicul a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva pe anii 2005-2007  931-941 română