Analele Științifice ale Universității „Al. I. Cuza“ din Iași - Istorie, 1998-1999, serie nouă