Documente privitoare la istoria Economică a Romîniei, 1960, Moldova. Orașe și tîrguri. 1776 - 1861, seria A