Lucrări practice de cinetica stărilor de agregare și cinetica chimică, 1998