Romanul românesc contemporan între 1945-1985: Realismul, 1998, Metarealismul