Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, 1966, seria 1962-1964


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BUTURĂ, Valeriu (autor) Secția în aer liber a Muzeului etnografic al Transilvaniei .3-72 română
articol de periodic RUSSU, Ion (autor) Elemente autohtone în terminologia așezărilor și gospodăriei 73-94 română
articol de periodic PETRESCU, Paul (autor) , STAHL, Paul (autor) Construcții șprănești din Hațeg 95-136 română
articol de periodic BĂNĂȚEANU, Tancred (autor) Ceramica populară din zona Bihor 137-177 română
articol de periodic KOS, Karoly (autor) Mobile cioplite din zona Lăpuș 179-224 română
articol de periodic MUȘLEA, Ion (autor) Noi contribuții la obiceiurile junilor brașoveni 225-248 română
articol de periodic BORZA, Alexandru (autor) Cercetări etnobotanice în Țara Oașului 249-266 română
articol de periodic ONIȘOR, Teodor (autor) Romulus Vuia 269-306 română
articol de periodic MUȘLEA, Ion (autor) La centenarul nașterii lui Artur Gorovei 307-319 română
articol de periodic TALOȘ, Ion (autor) Activitatea folcloristică și etnografică a lui Simion Mangiuca 321-337 română
articol de periodic BUTURĂ, Valeriu (autor) Adăposturi pastorale în Țara Moților 341-366 română
articol de periodic TIȚA, Aurelia (autor) Contribuții la studiul meșteșugurilor în lemn la Budureasa 367-385 română
articol de periodic MUREȘAN, Pompei (autor) Aspecte etnografice din exploatarea sării în trecut la Icna Dej 387-419 română
articol de periodic POPA, Atanasie (autor) Bisetrica de lemn din Chiraleș 421-434 română
articol de periodic PASCU, Viorica (autor) Croiuri de cămăși din colecțiile Muzeului etnografic al Transilvaniei 435-354 română
articol de periodic FARAGO, Jozsef (autor) "Ciobanul care și-a pierdut oile" în folclorul maghiar 455-461 română
articol de periodic BOTH, Nicolae (autor) Contribuții la cîntecul zorilor 463-486 română